nieuws

NN wijzigt rechtsbijstandpolis

Archief

Nationale-Nederlanden heeft de rechtsbijstandpolis voor particulieren aangepast. Onder meer is de definitie van het begrip ‘gebeurtenis’ gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn marktconform.

Bij de gezinsrechtsbijstandpolis van NN wordt voortaan onder ‘gebeurtenis’ verstaan het voorval dat aanleiding is voor het juridisch geschil waardoor bij de verzekerde behoefte ontstaat aan rechtsbijstand. Voor het bepalen van het tijdstip van de gebeurtenis is dus niet meer het eerste voorval van de reeks bepalend. Hierdoor is de toegang tot de rechtsbijstand verruimd. De meeste rechtsbijstandverzekeraars hebben het criterium ‘gebeurtenis’ reeds op deze manier gewijzigd.
Het verzekeringsgebied is uitgebreid. Er geldt een werelddekking in verband met verhaalszaken betreffende eigen lijf en goed, overeenkomsten met betrekking tot een vakantiereis en in verband met strafzaken. Buiten Europa geldt hierbij een maximum van e 5.000 voor externe kosten. Voor arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en contractuele geschillen is het dekkingsgebied uitgebreid tot Europa.
De NN-polis bood tot voor kort geen dekking voor fiscale kwesties en voor vermogensbeheer. Dit kan nu op een aparte module worden verzekerd. Kwesties die verband houden met de hoedanigheid van statutair directeur, vallen niet langer onder de standaarddekking, maar kunnen eveneens facultatief worden gedekt. NN volgt hiermee een aantal andere rechtsbijstandverzekeraars.
Ook is de kring verzekerden uitgebreid: de polis geeft nu tevens dekking voor au pairs en reisgenoten. Inschakeling van mediators (conflictbemiddelaars) is nu ook gedekt. De ‘onvermogendekking’ is verhoogd van e 454 naar e 1.500. Nieuw is ook, dat verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad is meeverzekerd, indien de avp geen dekking biedt. Genoemde wijzigingen zijn bij vele verzekeraars reeds doorgevoerd. Het franchisebedrag is marktconform verhoogd van e 113 naar e 225, voor kwesties in verband met motorrijtuigen is dit nu e 68.
Premies
De jaarpremie voor de gezinsrechtsbijstandverzekering bedraagt e 175 (e147). Voor een alleenstaande is dit e 160 (e 134). De module statutair directeur kost e 100 en de modulefiscaal recht en vermogensbeheer e 40. Als de dekking voor eigen woning en voor motorrijtuigen wordt uitgesloten, levert dat een korting op van e 25 (e18) respectievelijk e 20 (23).

Reageer op dit artikel