nieuws

NN vernieuwt ‘verzuimassortiment’

Archief

Nationale-Nederlanden gaat het Verzuim Management Pakket uitbreiden met een elektronisch systeem voor ziek- en betermeldingen. In het najaar komt NN bovendien met geïntegreerde pakketten voor verzekering, reïntegratie en arbo, die worden toegesneden op beroepsgroepen.

Het Verzuim Management Pakket van NN – een pakket reïntegratiediensten dat is gekoppeld aan een ziekteverzuimverzekering – wordt in het derde kwartaal uitgebreid met Meldverzuim, een website voor het af- en aanmelden van ziekteverzuim. Met één melding bereikt de werkgever dan de arbodienst én NN. Door de snelle elektronische melding kunnen bovendien de claimafhandeling en het reïntegratieproces sneller in gang worden gezet. Voor Meldverzuim wordt samengewerkt met drie arbodiensten: ArboNed, ArboDuo en Maetis. Met het systeem is al op kleine schaal proefgedraaid.
In het najaar komt NN met geïntegreerde producten voor verzuimverzekering, reïntegratie-activiteiten en arbodienstverlening. De pakketten worden toegesneden op een divers aantal beroepsgroepen. Het verschil met het Verzuim Management Pakket is dat de arbodienstverlening deel uitmaakt van het pakket. Voor deze producten werkt NN samen met de arbodiensten ArboNed en ArboDuo. ArboNed is gespecialiseerd in de dienstensector en ArboDuo in de ambachten en de bouw.

Reageer op dit artikel