nieuws

NN scherpt voorwaarden werkmaterieelpolis aan

Archief

Nationale-Nederlanden heeft de voorwaarden van haar werkmaterieelverzekering aangescherpt. De dekking is beperkt en er worden nu strengere preventie-eisen gesteld.

Verzekerden moeten in het werkmaterieel binnen achttien maanden een door de Stichting Certificering Motorvoertuigen gecertificeerd beveiligingssysteem laten inbouwen. Zo niet, dan wordt een verhoogd eigen risico gehanteerd van 20% van het schadebedrag met een minimum van e 2.500 per gebeurtenis. Reden voor de strengere eisen is het stijgende aantal diefstallen van werkmaterieel.
Daarnaast is een clausule toegevoegd met betrekking tot kabelschade die wordt veroorzaakt door graafobjecten. Verzekerden zijn voortaan verplicht om voor aanvang van de werkzaamheden de aanwezigheid te onderzoeken van ondergrondse kabels en leidingen. Het maximaal verzekerde bedrag is verlaagd tot e 250.000 per object per gebeurtenis.
Het eigen risico voor schade aan eigen goederen is drastisch verhoogd: van e 227 tot e 1.500 per gebeurtenis. Die verhoging is doorgevoerd omdat het aantal claims voor schade aan eigen goederen bij polissen waarop een heftruck is verzekerd, het afgelopen jaar sterk is gestegen.

Reageer op dit artikel