nieuws

NN royeert deel autoverzekerden

Archief

Nationale-Nederlanden schoont z’n autoportefeuille op door polissen op te zeggen van verzekerden met een slecht schadeverleden. In een brief aan tussenpersonen rept NN over “een kleine groep verzekerden die het verziekt voor de rest”.

Volgens NN “wijkt een zeer gering gedeelte van de portefeuille sterk negatief af”. Om hoeveel polissen het gaat, wil NN niet zeggen. De brokkenmakers zijn verantwoordelijk voor een groot aantal schademeldingen en een dito schadelast. NN, met een premieomzet van e 274 mln in de branche Motorrijtuigen de vijfde autoverzekeraar van ons land, noemt de situatie “ongewenst en niet langer acceptabel”.
De criteria voor “een slecht lopend contract” zijn: over de laatste vier jaar twee of meer WA-schades en een schadepercentage van meer dan 100 ten opzichte van de premie. Enige troost kan nog zijn dat cascopremies zorgen voor verliescompensatie. Is dat niet het geval, dan worden deze verzekeringen “bij de eerstkomende gelegenheid” beëindigd. “Op deze manier denken we onze goede contracten te kunnen ontzien en en-bloc premieverhogingen te kunnen voorkomen, danwel te beperken”, zo houdt de maatschappij haar tussenpersonen voor.
Nieuwe verzekeraar
NN denkt met de tussenpersoon en de verzekerde mee om problemen bij een nieuwe verzekeraar te omzeilen. “Door zelf over te sluiten, voorkomt de verzekerde een toekomstig royement met externe signalering”, zo laat NN het intermediair weten. “Navraag bij juristen leert dat verzekerde van dit voornemen geen melding hoeft te maken op het aanvraagformulier van een andere verzekeraar.” Aan polishouders zelf brengt NN de boodschap als volgt over: “Wanneer u uw motorrijtuig ergens anders wilt verzekeren, zijn wij bereid onze medewerking te verlenen aan een tussentijdse opzegging van uw verzekering”.
NN wil af van brokkenmakers.

Reageer op dit artikel