nieuws

NN: ‘Intermediair wacht enorme arbeidsongeschiktheidsmarkt’

Archief

“Aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft het intermediair de komende tijd zijn handen vol. De markt wordt verruimd en dat biedt grote kansen. Alle producten gaan op de schop en er komen nieuwe geïntegreerde producten.” Deze boodschap bracht NN op bijeenkomsten voor het intermediair.

In de arbeidsongeschiktheidsbranche gaat de komende tijd heel wat gebeuren: de ziekteverzuimperiode wordt opgerekt, de Pemba wordt gewijzigd, en het WAO-stelsel gaat vrijwel zeker op de helling. “Het lijkt te gaan om op zich staande veranderingen, maar in feite gaat het om een samenhangend web van veranderingen”, stelde Nationale-Nederlanden op bijeenkomsten voor het intermediair. “Die veranderingen hebben in alle gevallen inkomensgevolgen en dat raakt ook andere verzekeringssegmenten.”
De oorzaak van al die veranderingen is dat de overheid de collectieve lasten wil verminderen en (financiële) verantwoordelijkheden bij werkgevers wil leggen. “De wijzigingen leveren het intermediair nieuwe kansen op”, stelde zei rayondirecteur Nico Fabricius. “De markt van arbeidsongeschikheidsproducten wordt groter en anders. Er zullen nieuwe geïntegreerde producten komen. Wij krijgen het druk. De ingrijpende productaanpassingen zullen van ons forse investeringen vergen, bijvoorbeeld in IT. Deze markt is complex en adviesgevoelig en dat wordt nog sterker. Er is dus voor u veel werk aan de winkel. Vooral het mkb zal behoefte hebben aan advies. Het zal veel van u vergen om deze nieuwe markt te pakken. Maar het zal de moeite waard zijn. In deze barre tijden gloort er eindelijk weer wat moois aan de horizon.”
Besluit om ‘vijf voor twaalf’
De eerstkomende belangrijke maatregel is het oprekken van de ziektewetperiode van één naar twee jaar. Door de val van het vorige kabinet is deze maatregel uitgesteld van begin 2003 naar begin 2004. “Van uitstel komt in dit geval beslist geen afstel”, zei Hasko van Dalen, adviseur bij NN. “Het kabinet heeft er bovendien haast mee, want de WAO kan uitsluitend worden gewijzigd, nadat de ziekteverzuimperiode is opgerekt. Als de oprekking na 2004 zou plaatsvinden, zou dit kabinet een wijziging van het WA0-stelsel niet meer voor elkaar krijgen.”
Ook panellid Elske ter Veld – oud-staatssecretaris Sociale Zaken en adviseur bij NN – gaat ervan uit dat de wijziging volgend jaar ingaat. “Er is haast mee vanwege het politieke tijdpad, maar ook omdat het kabinet daarmee de collectieve lasten kan verlagen.”
Als de Ziektewet wordt opgerekt, moeten alle verzuimverzekeringen worden verlengd. Veel voorbereidingstijd zal het intermediair daar niet voor hebben. “Het ziet er namelijk naar uit dat het politieke besluit pas in november, of in december, zal worden genomen”, aldus Ter Veld en Van Dalen.
De langere ziekteverzuimperiode heeft ook consequenties voor de WAO-excedentregelingen en voor de WAO-gatpolissen. Die gaan straks namelijk een jaar later in. Dit treft niet uitsluitend de schadeproducten, maar ook de excedentregelingen en WA0-gatdekkingen in pensioencontracten. Verder zijn er consequenties voor de premievrijstelling bij leven- en hypotheekproducten.
Door de kortere looptijd van de WAO-gatpolissen en excedentregelingen zal het betreffende premie-inkomen met 8% dalen. Hier tegenover staat dat de markt drie keer zo groot zal worden. Ten eerste door de verdubbeling van de looptijd en ten tweede doordat veel werkgevers die nu geen verzuimverzekering hebben dit straks, vanwege het grotere risico, wel zullen willen. “Voor het tweede ziekteverzuimjaar zullen wij een premie vragen van 25% van de eerstejaarspremie”, aldus NN. De werkgevers zijn vrij om slechts één jaar te verzekeren (mits dat andere jaar niet elders is verzekerd).
Door het oprekken van de verzuimperiode gaan ook de Poortwachter-verplichtingen voor een periode van twee jaar gelden. Ook zal hierdoor bij de invoering van de nieuwe WAO gedurende één jaar geen WAO-instroom zijn. De uitkeringsinstantie UWV gaat dat jaar gebruiken om WAO’ers onder de 45 jaar te herkeuren.
Eenmalige Pemba-uitstap
Door het oprekken van de verzuimperiode wordt de Pemba-periode een jaar korter. Dit heeft ook gevolgen voor de Pemba-producten. Kleine werkgevers vallen sinds het begin van dit jaar niet meer onder de Pemba. Hierdoor hebben zij sindsdien niet meer de mogelijkheid om – in plaats van de gedifferentieerde premie – uit het WAO-bestel te stappen en zelf het risico te dragen. Omdat de maatregel vorig jaar om ‘vijf voor twaalf’ werd afgekondigd krijgen de kleine werkgevers per 1 juli 2003 eenmalig de kans alsnog risicodrager te worden. “Ook dit zal werk vergen van het intermediair”, zei Van Dalen.
Hij verwacht overigens niet dat veel kleine werkgevers uit het WAO-bestel zullen stappen. “Het is namelijk de vraag of ze er goedkoper mee uit zijn. Dat moet dus goed worden bekeken.”
Markt van e 3 miljard
“De ziekteverzuimportefeuille is de springplank naar de nieuwe WAO-markt”, zei Roland Coppus, directeur Inkomen Collectief. Als de WAO-plannen doorgaan – en daar ziet het volgens hem naar uit – zullen er drie categorieën arbeidsongeschikten zijn. Ten eerste: werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, dat wil zeggen die een arbeidsongeschiktheidspercentage hebben van 80%. Zij krijgen een WAO-uitkering. Ten tweede: werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Zij hebben geen recht op een uitkering. De werkgever mag het arbeidscontract niet verbreken en moet hun ander werk bieden. Ten derde: werknemers die voor 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Ook zij hebben geen recht op WAO. Het loon moet via particuliere verzekeringen worden aangevuld (arbeidsongeschikten zonder baan krijgen een WW- of IOAW-uitkering). De werknemer wordt geacht te werken en de werkgever moet zorgen voor een uitkering van 70% van het verschil tussen het nieuwe en het oude loon. Dit betekent dat er een nieuwe markt komt van ‘loonsuppletie’-verzekeringen. Hier tegenover staat, dat WAO-gatverzekeringen vervallen, omdat er geen WAO-gat meer is. Doordat de ziektewetperiode naar twee jaar wordt opgerekt, heeft het overigens twee jaar voordat het nieuwe WAO-stelsel ingaat al geen zin meer om WAO-gatverzekeringen te sluiten.
De loonsuppletie-verzekering zal een WAM-achtige constructie krijgen: een publieke regeling die privaat wordt uitgevoerd. “Over de voorwaarden voor een private uitvoering wordt nog overleg gevoerd”, zei Fabricius. “Loonsuppletie zal een markt worden van zo’n e 3 miljard. Het is echter de vraag of behalve verzekeraars ook pensioenfondsen hierin een rol mogen gaan spelen. Daar wordt nog over gediscussieerd. Het Verbond van Verzekeraars stelt zich uiteraard op het standpunt dat de pensioenfondsen in deze helemaal geen rol moeten spelen. Gebeurt dat echter wel, dan is de markt voor verzekeraars ongeveer e 1,8 miljard groot.” NN is zich al aan het voorbereiden op nieuwe producten. “Wij denken aan geïntegreerde producten waarin ook de verzuimverzekering is meegenomen.”

Reageer op dit artikel