nieuws

NN en De Amersfoortse eens met ‘koek en snoep’ over verzuimaanpak

Archief

Nationale-Nederlanden en De Amersfoortse hebben een intentieverklaring ondertekend met de bedrijfstak ‘koek en snoep’. In deze verklaring geven sector en verzekeraars aan te streven naar het tot stand brengen van een integrale aanpak van arbodienstverlening en verzekeringen.

Er zijn afspraken gemaakt tussen de sector en de arbodiensten en verzekeraars om te komen tot meer op de sector toegesneden dienstverlening op basis van door de sector vastgestelde minimumeisen. Verder wil de sector het ziekteverzuim op een eenduidige manier registreren. Zo kan het verloop van het ziekteverzuim beter worden gevolgd en kunnen bedrijven nagaan hoe hun ziekteverzuim is ten opzichte van het gemiddelde in de sector.
De Amersfoortse en NN hebben al een intensieve binding met deze sector. Met NN bestaat een mantelovereenkomst voor de verzuimverzekering en met De Amersfoortse een mantel voor het WAO-gat, waarvan 80% van de ondernemingen gebruikmaakt.
Arboconvenant
De intentieverklaring vloeit voort uit het arboconvenant voor de sector koek en snoep dat is ondertekend door staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, FNV Bondgenoten, De Unie en de CNV BedrijvenBond.
In totaal wordt bijna e 2,5 mln in het convenant geïnvesteerd. Sociale partners betalen ruim e 1,4 mln en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt ruim e 1 mln bij. In de sector werken ongeveer 13.000 mensen. Het convenant loopt tot 1 juli 2006.

Reageer op dit artikel