nieuws

NN breidt dekking van transportpolissen uit

Archief

Nationale-Nederlanden heeft de voorwaarden van de goederentransportverzekering en de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering uitgebreid.

Op de goederentransportpolis is het zogeheten ‘seller’s en buyer’s interest’-risico voortaan standaard meeverzekerd. De polis keert een vergoeding uit voor schade die ontstaat zolang de goederen nog niet voor risico van de koper reizen. Voor beide verzekeringen is het dekkingsgebied uitgebreid naar heel Europa, inclusief de voormalige Sovjet-staten die behoren tot het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.
De vergoeding voor bergings- en opruimingskosten is op de goederenpolis verhoogd naar e 5.000, terwijl de vervoerdersverzekering voor schade bij vervoer volgens de internationale CMR-bepalingen en cabotage (vrij vervoer van goederen of personen binnen de EU in een andere dan de eigen lidstaat) nu maximaal e 15 per kilo uitkeert. De maximale vergoeding bij toepassing van de beveiligingsclausule G23 is verhoogd tot e 115.000.

Reageer op dit artikel