nieuws

NN biedt bedrijven gratis ‘plan van aanpak’ aan

Archief

Bedrijven met een verzuimverzekering bij NN kunnen gratis ‘een plan van aanpak’ laten opstellen bij Keerpunt.

Het gratis ‘plan van aanpak’ geldt voor alle bedrijven met een Ziekengeldverzekering of een WAO Eigen Beheer Daggeldverzekering. Geïntegreerd onderdeel van deze verzekeringen is het ‘Verzuim Management Pakket’ een dienstverleningspakket dat wordt uitgevoerd door het reïntegratiebedrijf Keerpunt (waarin NN een financieel belang heeft). Keerpunt regelt voor de werkgever alle diensten die nodig zijn voor interventie en reïntegratie en kan de (door ‘Poortwachter’ verplichte) rol van ‘casemanager’ op zich nemen.
Het ‘Verzuim Management Pakket’ is nu uitgebreid met het kosteloos opstellen van een (door de wet ‘Poortwachter’ verplicht) plan van aanpak voor de reïntegratie. De werkgever blijft wel zelf verantwoordelijk dat er zo’n plan komt. Tot nu toe werd het plan van aanpak ‘meegenomen’ in het contract met de arbodienst of uitbesteed aan een reïntegratiebedrijf. In het plan van aanpak moet staan welke maatregelen worden genomen om de reïntegratie van de zieke werknemer te bewerkstelligen. Niet nieuw is, dat NN soms een deel van de kosten voor de reïntegratiemaatregelen vergoedt. De reïntegratie is immers niet alleen in het belang van de werkgever, maar ook van de verzekeraar. Wel nieuw is, dat NN ook een deel van de kosten betaalt wanneer het reïntegratietraject er op is gericht dat de werknemer bij een andere werkgever wordt geplaatst. De uitvoeringsinstantie UWV betaalt hiervoor 50% van de kosten (Keerpunt verzorgt deze, en ook andere subsidies) en NN draagt in de overige 50% een deel mee.

Reageer op dit artikel