nieuws

NMa zet vraagtekens bij concurrentie intermediair

Archief

“De concurrentie in de markt van assurantietussenpersonen verloopt niet optimaal.” Dat stelt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een consultatiedocument over het intermediaire verkoopkanaal voor verzekeringen. De NMa gaat samen met het Centraal Planbureau (CPB) aanvullend onderzoek doen.

Hoofdoorzaken voor het probleem zijn volgens de NMa de sterke prikkels van verzekeraars (onder meer provisies, bonussen, financieringen, segmentatie en productie-eisen) en het beperkte zoek- en switchgedrag van consumenten, wat weer wordt ingegeven door intransparante producten en hoge overstapkosten. “De dubbelrol van het intermediair, enerzijds als adviseur en anderzijds als degene met een financieel belang bij de transactie, kan leiden tot gekleurde en derhalve voor de klant niet-optimale advisering”, stelt de kartelwaakhond, die spreekt van een markt met “beperkte concurrentie”.
Dat vermoeden had de NMa eind vorig jaar klaarblijkelijk al, toen in het kader van de Monitor Financiële Sector een sectorscan werd gemaakt van een deel van de Nederlandse verzekeringsmarkt. “Uit deze sectorscan bleek dat er sprake is van een toenemende verticale integratie van verzekeraars met tussenpersonen en dat de in 2000 en 2002 doorgevoerde deregulering van de beloningsstructuur van het intermediair nog nauwelijks heeft geleid tot meer merkbare prijsconcurrentie tussen tussenpersonen. In het particuliere segment vindt vrijwel geen beloning op basis van uurtarief plaats. Ook retourprovisie vindt nauwelijks ingang in de markt.”
Het CPB maakte in 2000 al eens haar kritische houding tegenover het intermediair bekend door te stellen dat provisies, eigendomsrelaties en omzetafspraken maken dat “onafhankelijke tussenpersonen niet onafhankelijk zijn”. Verder zorgt provisiebeloning ervoor dat tussenpersonen onderling niet op prijs concurreren. “Hierdoor kunnen zij hoge marges hanteren, hebben zij onvoldoende prikkels voor een doelmatige bedrijfsvoering en kunnen inefficiënt opererende adviseurs overleven”, aldus het CPB toen. (handje invoegen) pag. 43.

Reageer op dit artikel