nieuws

NMa wil nader onderzoek naar rechtsbijstand en exportkrediet

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil nader onderzoek doen naar de markten voor rechtsbijstand- en exportkredietverzekeringen. “Deze markten zijn sterk geconcentreerd.”

Die conclusie trekt de mededingingsautoriteit in de Monitor Financiële Sector. “Daarnaast zijn toetredings- en overstapdrempels hoog, aangezien voor toetreding zeer specifieke kennis wordt vereist.” De Monitor 2003 behandelt twee casestudies: één over betaalrekeningen en één over schadeverzekeringen. De conclusie van de laatste studie: “Er zijn geen aanwijzingen dat de schadeverzekeringsmarkt als geheel de concurrentie belemmert.”
De Monitor Financiële Sector is een initiatief van het ministerie van Financiën en moet een jaarlijks karakter krijgen. De NMa onderzoekt de werking van de financiële markten en brengt vooral de risico’s voor beperkte mededinging in kaart. De Monitor staat los van de invallen die NMa-medewerkers in juni deden bij Delta Lloyd en het Verbond van Verzekeraars; het is nog altijd onduidelijk naar welk(e) onderwerp(en) de NMa in dat verband specifiek onderzoek doet.
Rechtsbijstand
Eric Pouw, directeur van DAS Rechtsbijstand en namens de rechtsbijstandverzekeraars bestuurslid van de sector Schade van het Verbond van Verzekeraars, is verbaasd over de verhoogde aandacht van de NMa voor rechtsbijstandverzekeringen. Een inhoudelijke reactie wil hij nog niet geven. “Ik heb er persoonlijk wel een mening over, maar laat ik die nog maar even bewaren.” De rechtsbijstandverzekeraars vergaderen vandaag in Verbondsverband over het NMa-onderzoek.
De markt voor rechtsbijstandverzekeringen kent – afgaand op de jongste editie van het AM Jaarboek – 31 risicodragers, in 2002 goed voor een premieomzet van e 317 mln. Vier partijen hebben samen meer dan driekwart van de markt in handen: DAS (33%), Interpolis (16%), Arag (16%) en Achmea (12%). In deze cijfers zijn niet de premies verwerkt van de zestien verzekeraars die hun zaken uitbesteden aan SRK Rechtsbijstand; zij zijn met een premieomzet van e 55 mln gezamenlijk net iets groter dan Interpolis en Arag.
Exportkrediet
De markt voor exportkredietverzekeringen kent maar drie kraamhouders, waarbij de marktverdeling grosso modo als volgt zou zijn: Gerling NCM 70%, Euler Hermes 20% en Coface 10%. Onbetwist marktleider is in elk geval Gerling NCM. De totale premieomzet van deze maatschappij was vorig jaar e 383 mln, waarvan evenwel maar e 136 mln afkomstig is uit Nederlandse polissen. Allianz-dochter Euler Hermes is in Nederland goed voor e 22 mln premie. Verder heeft Euler-Hermes een 50%-belang in Interpolis Kredietverzekeringen (e 12 mln premieomzet). Van het Franse Coface – een samenvoeging van Gerling Namur Kredietverzekeringen, Gothaer Credit en Die Allgemeine Kredit Nederland – zijn geen Nederlandse omzetcijfers bekend; directeur Roy Oenen claimde eind vorig jaar een omzet van ruim e 20 mln premie en een marktaandeel in exportkrediet van 15%.
Dat er meer concurrentie nodig is in het verzekeren van exportkrediet, is overigens een conclusie die eerder dit jaar ook al werd getrokken door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), eveneens in opdracht van het ministerie van Financiën. “De onderzoekers zien een rol voor de overheid in het vergroten van de concurrentie en meer in het bijzonder in het verschaffen van informatie over alternatieve instrumenten om exportkredietrisico’s te beheersen”, zo schreef minister Hoogervorst toen aan de Tweede Kamer. Volgens het rapport hebben vooral kleine bedrijven moeite om exportkredietrisico’s te verzekeren en zijn risico’s met een looptijd van langer dan twee jaar over het algemeen moeilijk verzekerbaar.
Opvallend gegeven is nog dat overheid als herverzekeraar optreedt voor Gerling NCM. Daar dreigt volgens het RUG-rapport het moral hazard-probleem: doordat de verzekeraar kan terugvallen op de overheid, zou het aan een kritische risicobeoordeling kunnen ontbreken. Gerling NCM bestrijdt dat dit het geval is en zegt altijd nog een eigen risico te dragen bij het sluiten van contracten.

Reageer op dit artikel