nieuws

NMa komt met rapport over tussenpersonen

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) komt nog dit jaar met een rapport over de rol van tussenpersonen in de verzekeringsbranche.

Volgens de NMa is het rapport niet de uitkomst van een specifiek onderzoek naar concurrentiebeperkende activiteiten van tussenpersonen, maar gaat het om een “consultatiedocument”, dat vorig jaar bij de eerste Monitor Financiële Sector al is aangekondigd. “Het betreft een analyse door de NMa van de positie van tussenpersonen in de verzekeringssector, bezien vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt”, zegt woordvoerder Saskia Bierling.
Over de status van het onderzoek naar kartelafspraken in de verzekeringsbedrijfstak als geheel wil Bierling niets zeggen. In de zomer van 2002 deed de NMa onder meer een inval in de kantoren van verzekeraar Delta Lloyd en het Verbond van Verzekeraars. Voorzover bekend heeft de NMa alleen een overtreding van de kartelwetgeving gevonden bij een pensioenregeling voor huisartsen en medische specialisten. Het Verbond van Verzekeraaars typeert die vondst als “een minimaal gebeuren, een mug”.

Reageer op dit artikel