nieuws

Nivre verenigt experts en verzekeraars in adviesraad

Archief

Het Nederlands Instituut van Register-Experts (Nivre) heeft een Raad van Advies ingesteld. Met deze klankbordgroep van vertegenwoordigers van opdrachtgevers en expertisebureaus wil de expertiseorganisatie de contacten tussen opdrachtgevers en uitvoerders verbeteren en het draagvlak van de onderlinge samenwerking vergroten.

“Dit is uniek voor de branche, omdat zowel verzekeraars als experts met elkaar om de tafel zitten”, stelde Nivre-voorzitter Niek Weel tijdens het jaarlijkse Rendez-vous d’Expertise in ’t Spant in Bussum. De Raad van Advies bestaat uit vijf vertegenwoordigers van verzekeraars en vijf van expertisebureaus: Jan Boogaard (Delta Lloyd), René Labordus (Nationale-Nederlanden), Hans Lankhaar (Achmea), Ronald Overbeek-Bloem (Interpolis), Peter Varenkamp (Aegon), Frank Olijslagers (Bartok), Pim Polak Schoute (Cunningham Lindsey), Mark Vos (Crawford & Company), Johan Waaijer (CED) en Ad Westerhof (Troostwijk).
De raad kan het Nivre-bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over alles wat het Nivre aangaat. Weel voegde daar wel aan toe, dat het bestuur te allen tijde vrij is om dit advies niet op te volgen. Hij zegt echter hoge verwachtingen te hebben over de samenwerking binnen deze klankbordgroep. “We moeten meer ‘partners in business’ worden en onze werkzaamheden een aanvulling op elkaar laten zijn in plaats van elkaars werkzaamheden te controleren. Er moet dan ook niet alleen worden gekeken naar de expertisekosten, maar veel meer naar het beheersbaar maken van de schadelast en het benoemen van de verantwoordelijkheden van schadebehandelaars en experts.”
Weel denkt daarbij onder meer aan productontwikkeling en preventie en over de vraag hoe de expert in een aantal schaderegelingstrajecten nog beter benut kan worden. “Bij een schade is er een belangrijk contactmoment en zijn er misschien meer commerciële mogelijkheden. Gezien de mondigheid van de hedendaagse consument is het daarnaast de vraag of een verzekeraar het nog kan maken bij het gros van de schades de expert niet de finale afronding te laten doen.”
Nieuwe activiteiten
Behalve het instellen van de raad had Weel nog enkele andere nieuwe activiteiten en wijzigingen in petto. Zo is in het Nivre-bestuur secretaris Wim Hamann opgevolgd door Bruce Verweij (Verweij & Hoebee); penningmeester Mark Vos heeft zijn functie overgedragen aan Gerard Böttcher (Cunningham Lindsey) en bestuurslid Pim Polak Schoute wordt vervangen door Marco van Dijck (Interpolis).
Tijdens het Rendez-vous werd tevens de vernieuwde website www.nivre.nl gepresenteerd. Daarnaast wordt een geheel nieuwe opleiding voor arbeidsdeskundigen, reïntegratie en casemanagement ontwikkeld; de bestaande opleidingen zullen worden herzien.
Met het oog op de dreigende vergrijzing in diverse expertisebranches zal het Nivre verder het vak van schade-expert gaan promoten door middel van stagedagen voor studenten. Daarnaast speelt het Nivre in op de ontwikkeling van ‘mediation’. Register-Experts die tevens als mediator staan ingeschreven in het register van het Nederlands Mediation Instituut, kunnen dit ook in het Nivre-register laten vermelden. Ook maakte Weel bekend dat uit oogpunt van kostenbeheersing een vorm van samenwerking wordt gezocht met Bureau Coördinatie Expertise-Organisaties BCE, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan integratie van de backoffice.
Nivre-award
Traditiegetrouw werd tijdens de bijeenkomst ook de ‘Register-Expert van het jaar’ bekendgemaakt. Gerard van Eijck, brandschade-expert bij Troostwijk Expertises viel die eer te beurt en ontving de Nivre-award uit handen van vice-voorzitter Chris Rockx vanwege “de vakkundige wijze waarop hij zich de afgelopen jaren verdienstelijk heeft gemaakt als bouwkundig expert, zijn betrokkenheid bij de schaderegeling en de manier waarop hij zijn enthousiasme voor het vak op anderen probeert over te brengen”.
Van Eijck werd gekozen uit zes door de verschillende branchegroepen genomineerde experts. De andere genomineerden waren Gerrit Franssen (Stichting Rechtsbijstand, Personenschade), Arie Maat (CED Bergweg, Motorvoertuigen), Gerard de Noord (Praevenio Verzekeringen, Aansprakelijkheid/Technische Varia), Niek van Sas (J.C. van Sas & Associates, Transport/Goederen) en Peter Wilders (Stichting Rechtsbijstand, Agrarisch).
Gerard van Eijck (links) ontvangt de Nivre-award uit handen van Chris Rockx, vice-voorzitter van het Nivre.

Reageer op dit artikel