nieuws

Nivre en BCE gaan nog deze zomer fuseren

Archief

Het Nederlands Instituut van Register-Experts (Nivre) en het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE) bereiden een fusie voor. Die moet deze zomer zijn beslag gaan krijgen.

Beide organisaties denken al langer aan een fusie, maar tot concrete plannen was het nog niet gekomen. Vorig jaar kondigde Nivre-voorzitter Niek Weel al aan dat de samenwerking met het BCE werd gezocht in de vorm van een integratie van de backoffices. Samen met adviesbureau Berenschot wordt nu echter een organisatiemodel opgesteld dat moet gaan leiden tot een nieuw ‘expertisehuis’, zoals Nivre-voorzitter Niek Weel het omschreef tijdens het Rendez-Vous d’Expertise.
Troostwijk-directeur Ad Westerhof neemt als penningmeester namens het BCE deel aan het overleg: “Ik schat de kans op 90% dat we aan het begin van de zomer samen verdergaan in een nieuwe expertiseorganisatie. De besluitvorming binnen het Nivre zal vrij snel verlopen, maar bij het BCE, dat een vereniging is, moeten de leden met de plannen instemmen. Dat vergt wat meer tijd”.
Belangrijke reden voor de fusie is kostenbesparing: “Er worden nu dingen dubbel gedaan. Met één backoffice kunnen we de gezamenlijke activiteiten met minder kosten uitvoeren. Bovendien speelt mee dat in de branche niet veel bedrijven mensen kunnen vrijmaken voor een functie binnen zo’n organisatie. Je krijgt dus vaak dubbelrollen. Dat wordt met één organisatie vermeden”, zegt Westerhof.
Verder was er al langer de wens om vanuit de expertisebranche voor de buitenwacht één duidelijk aanspreekpunt te creëren. “Heel veel activiteiten lopen door elkaar heen. In feite is de situatie duidelijk: het Nivre voert een register voor de individuele expert en het BCE is een belangenorganisatie voor de bureaus. Voor buitenstaanders is echter niet meer te begrijpen wie nu wat doet”, zegt Westerhof.
In de nieuwe organisatie is ook een plaats voor de eigen expertisediensten van verzekeraars, die zich nu niet kunnen aansluiten bij het BCE. Daarnaast zal er ook een sectie voor motorvoertuigenexperts komen. Het BCE kent zo’n afdeling nog niet, onder meer omdat een van de grote expertisebureaus op dat gebied, CED, eigendom is van verzekeraars.
Rendez-Vous
De jaarlijkse bijeenkomst van het Nivre trok deze keer een recordaantal van ruim 900 experts. Niek Weel legde er in zijn toespraak de nadruk op dat de expertisebranche vooral zelf met vernieuwingen moet komen. Binnen het Nivre wordt daaraan vooral gewerkt op opleidingsgebied. Zo worden in een stuurgroep samen met Nibe-SVV voorbereidingen getroffen voor een personenschadeopleiding. Daarnaast wordt met de Hiswa en de Nederlandse Vereniging van Experts op Pleziervaartuigengebied (NVEP) gekeken naar een aparte opleiding voor pleziervaartuigenexperts.
Concreter is al de start van een opleiding tot schadestroom-expert, die vanuit de branche Motorvoertuigen is ontwikkeld en in het najaar van start gaat. Binnen deze branche wordt nu gewerkt aan een specialistische opleiding voor experts zwaar werkmaterieel en caravanspecialisten.
Verder is een onderzoek gaande naar de mogelijkheid om een kwaliteitsregister voor risicodeskundigen in te stellen. Daarvoor wordt samengewerkt met de vereniging Algemeen Schade Preventie Overleg (ASPO). Deze vereniging telt zo’n 165 leden die als technicus werkzaam zijn op het gebied van risicobeoordeling en -beheersing.
Expert van het jaar
Traditiegetrouw werd op het Rendez-Vous de Nivre-award aan de Register-Expert van het jaar uitgereikt. De prijs ging naar Richard Overeem, die als motorrijtuigenexpert werkzaam is bij Generali. Overeem geeft leiding aan de expertisedienst en is voorzitter van de commissie opleidingen van het branchebestuur Motorvoertuigen. Andere genomineerden waren Leo Nederpel (Stichting Rechtsbijstand), Ferry van der Kwaak (Hanselman), Herman van Lom (Knipmeijer), Niek van Egmond (Van Ameyde Interschade), Rob Voskamp (Verweij & Hoebee), Wieger Hamer (Hamer & Van Hussen).
Niek Weel: “Nivre en BCE zijn binnenkort vanuit één expertisehuis aanspreekpunt voor marktpartijen”.

Reageer op dit artikel