nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst NBVA in teken van solidariteit

Archief

De NBVA viert zijn traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari. Als thema is gekozen: ‘Solidariteit: inspiratie of illusie?’.

De solidariteit in de verzekeringssector staat volgens de NBVA in toenemende mate onder druk door de trend naar verdere individualisering van de maatschappij. Risicospreiding versus risicodifferentiatie is de afweging die verzekeraars en tussenpersonen moeten maken. “Hoe staan we er in 2004 voor? Raken we de grenzen van solidariteit?” zijn vragen waarop antwoord wordt gegeven tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst (aanvang: 16.00 uur) in theater ’t Spant te Bussum.
Naast NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer die de nieuwjaarsrede houdt, zijn uitgenodigd: oud-hoogleraar prof. dr. Henk van Luijk (‘Solidariteit, een mooi woord voor een trieste zaak?’) en hoogleraar prof. dr. Michael Faure (‘Solidariteit en individualisering in private verzekering en sociale zekerheid’). De slotact is voor cabaretier Jeroen van Merwijk.

Reageer op dit artikel