nieuws

Nieuwe schade- en levenrichtlijn moet polishouders beter beschermen

Archief

De Raad van Europese Ministers heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld voor schade- en levensverzekeraars die de belangen van polishouders beter moeten waarborgen. De gevolgen van de richtlijnen, die in 2004 effectief worden, zijn voor ons land minimaal.

Europees commissaris Frits Bolkestein is ingenomen met de nieuwe spelregels die een drastische verhoging van de minimum solvabiliteitseisen voor levens- en schadeverzekeraars betekenen. De richtlijnen vervangen de huidige afspraken daterend van 1973 (schadebedrijf) en 1979 (levenbedrijf).
De minimum solvabiliteitsmarge voor schade- en levensverzekeraars wordt opgetrokken tot e 2 mln respectievelijk e 3 mln, waar nu nog bedragen van e 0,2 respectievelijk e 1,2 mln vereist zijn.
Het levenbedrijf moet 18% van de premies tot e 50 mln reserveren voor calamiteiten en 16% van alle premies daarboven. Bij het schadebedrijf is dat 26% over premies tot e 35 mln en 23% over premies boven dat bedrag.
De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) verwacht dat de nieuwe solvabiliteitseisen nauwelijks gevolgen zullen hebben voor Nederlandse schade- en levensverzekeraars. De Nederlandse solvabiliteitseisen zijn al veel ruimer dan de oude Europese eisen, aldus de PVK.

Reageer op dit artikel