nieuws

Nieuwe risicoverzekering Klaverblad en Centraal Beheer

Archief

Klaverblad en Centraal Beheer Achmea hebben een nieuwe risicoverzekering geïntroduceerd. Die van Klaverblad springt in het oog, want die is winstdelend.

De Klaverblad-verzekering wordt gesloten tegen betaling van een eenmalige koopsom. Jaarlijks wordt het gedeelte van de koopsom dat niet nodig is voor afdekking van het overlijdensrisico belegd. Het totale rendement daarop, dat is gebaseerd op het hypotheekrendement van het Rentepercentage Eerste Hypotheken, wordt uitgekeerd aan het einde van de looptijd. Ter illustratie: voor een te verzekeren som van e 100.000 met een looptijd van dertig jaar door een 35-jarige man, bedraagt de koopsom e 10.651. De winstuitkering aan het einde van de looptijd, bij in leven zijn van de verzekerde, is dan e 27.0000.
Klaverblad is een van de weinige maatschappijen die een risicoverzekering met een dergelijke constructie aanbiedt. De provisie bedraagt standaard 10% van de koopsom, ongeacht de looptijd van de verzekering. De tussenpersoon kan zelf kiezen voor een lager provisiepercentage tot 0% aan toe. Het nieuwe product is nog niet opgenomen in de offerteprogrammatuur (Klas).
Centraal Beheer
Centraal Beheer Achmea houdt een actie voor een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering. De looptijd is tien jaar en het verzekerde bedrag van ‘Het nieuwe 10-jarenplan’ bedraagt standaard e 25.000. Klanten die vóór 1 mei de polis sluiten, kunnen een vijfde staatslot tegemoet zien. Op het aanvraagformulier stelt de direct-writer vier medische vragen.

Reageer op dit artikel