nieuws

Nieuwe producten moeten Obvion groter marktaandeel brengen

Archief

Obvion, het voormalige ABP Hypotheken, heeft de Switchhypotheek geïntroduceerd. Met deze hybride hypotheek moet het productassortiment meer op de markt worden afgestemd, zodat Obvion als aanbieder aantrekkelijker wordt voor zijn enige distributiekanaal: het intermediair. Andere producten als een beleggingshypotheek en levensverzekeringen liggen op de plank.

De naam ABP Hypotheken is op 2 april gewijzigd in Obvion. Wat personeel betreft, is er in het bedrijf nauwelijks iets veranderd: de 120 ABP-medewerkers zijn nu in dienst van Obvion en nog steeds gehuisvest in Heerlen. Vanuit Rabobank, dat voor 70% aandeelhouder is en als geldverstrekker fungeert, is Roy van Diem aangesteld als directievoorzitter. ABP heeft de resterende 30% van de aandelen in bezit.
Obvion wil zich profileren als een snelle en flexibele dienstverlener. Dat wordt onderstreept doordat afgelopen vrijdag al de eerste drie nieuwe Obvion-hypotheken passeerden. Marketing- en salesmanager Erwin van der Wal: “De eerste hypotheek was op 7 april aangevraagd en passeerde nog geen twee weken later. Als je bedenkt dat de gemiddelde doorlooptijd op ruim twee maanden ligt, is dat snel”.
Ondernemer
Die snelheid is volgens Van der Wal vooral te danken aan de goede organisatie van de operationele activiteiten en de platte organisatiestructuur. “Bij ABP werden de korte doorlooptijden al gewaardeerd door het intermediair; nu hebben we ook nog eens veel minder bestuurslagen binnen het bedrijf, waardoor zaken veel sneller geregeld kunnen worden.”
Van der Wal wil het woord ‘bevrijd’ niet gebruiken, maar is wel blij met de grotere zelfstandigheid die het hypotheekbedrijf nu heeft. “De afgelopen drie jaar waren hypotheken geen kernactiviteit meer bij ABP; na de privatisering zes jaar geleden waren er veel meer mogelijkheden om rendement te behalen en werd meer naar beleggingen gekeken. Wij zijn nu als Obvion weer meer ondernemer geworden.”
De snelheid van handelen uit zich ook in de tijdspanne die nodig was voor de omschakeling van ABP Hypotheken naar Obvion. “Half januari is het project gestart en begin april waren we klaar”, aldus Van der Wal.
Switchhypotheek
In het assortiment van Obvion ontbrak een hypotheek met een beleggingscomponent. Die lacune is nu opgevuld door de Switchhypotheek, een hybride product waarbij de geldlening wordt gekoppeld aan een universal-lifeverzekering van Rabo-dochter Interpolis. De premie wordt belegd in Robeco-fondsen, maar kan ook op een Obvion-rekening worden gestort. Hiermee kan de klant overstappen van een beleggingsvariant naar een spaarvariant. Ook is het mogelijk een deel te beleggen en een deel te sparen. Per jaar kan tweemaal kosteloos binnen de Robeco-fondsen worden geswitcht. “Hiermee kan het intermediair tijdens de looptijd actief de hypotheek aanpassen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Bovendien worden bij switchen zowel de positieve als de negatieve gevolgen verrekend met het opgebouwde vermogen.”
Er liggen nog meer nieuwe producten op de plank, zoals een beleggingshypotheek en een variabele rente. “Daarmee willen we ons productaanbod marktconform maken”, aldus Van der Wal. “Ook de hybride hypotheek is natuurlijk niet nieuw. Maar het is belangrijk dat we onze achterstand op andere partijen in het productaanbod inlopen, zodat we de tussenpersoon en de klant meer mogelijkheden kunnen bieden.”
Alleen intermediair
Obvion verkoopt alleen hypotheken via het intermediair. “Dat is toch de partij die leading is qua omzet. Daarom is Rabobank ook in Obvion gestapt; waar via het bankkanaal de groei er zo’n beetje uit is, kan die via het intermediair nog wel worden gerealiseerd.” In de relatie met de tussenpersonen heeft Obvion de gedragsregels aangescherpt. “We hebben een brief gestuurd naar het intermediair waarin we duidelijk het portefeuille- en klantrecht hebben gedefinieerd. Verder hebben we een groot aantal criteria samengesteld voor de tussenpersonen met wie we zaken doen. We hebben uiteraard wel de rust dat de bestaande samenwerking met ABP-relaties gewoon doorloopt. In de loop der jaren hebben we een selectief bestand opgebouwd van zo’n achthonderd tussenpersonen, samen goed voor ongeveer 1.200 vestigingen.”
De samenwerking met “productproppers”, zoals Van der Wal de omzetgerichte tussenpersonen omschrijft, moet zo veel mogelijk worden vermeden. Zo staat Obvion achter het Keurmerk Hypotheek Bemiddeling van de SKHB en de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). “We juichen die erkenningsregelingen toe, maar we kunnen nog niet zeggen dat we alleen met erkende hypotheekadviseurs zaken doen. Daarvoor zijn er nog te weinig en ook wij willen graag omzet halen.” Van der Wal beaamt dat hoge omzetdoelstellingen niet bepaald helpen de kwalitatief mindere adviseurs uit de markt te weren. “De laatste tijd zit er minder vis in de vijver, maar de maatschappijen leggen wel elk jaar de lat wat hoger. Aan de ene kant werkt de branche aan zelfregulering, maar daarbij blijft men toch vooral productiegericht denken.”
Financiële planning
De hypotheek wordt bij Obvion nadrukkelijk gezien als onderdeel van de totale financiële planning. “Je moet je afvragen waar financiële planning voor bedoeld is”, zegt Van der Wal. “Voor mij is dat het overzichtelijk hebben van hoe je met je geld wilt omgaan: je huishoudboekje op orde hebben. Daar heb je geen gecertificeerde financieel planners voor nodig; dat kan de tussenpersoon ook. Wij zijn nu gestart met een leergang hypothecaire financiële planning op HBO-niveau voor tussenpersonen. Dat is meer toepassingsgericht.”
Om het productassortiment verder te verbreden, wil Obvion op termijn ook onder eigen label levensverzekeringen gaan aanbieden. “We vinden nu een korte leveringstermijn wel heel belangrijk, maar dat is niet zaligmakend. Andere partijen zullen die termijn ook gaan bekorten. Dan moet je je weer op een ander punt onderscheiden. Wij willen dat doen door écht samen te werken met het intermediair en door één loket te houden. Dat is nu al zo met de Switchhypotheek. Interpolis levert de verzekering en doet de administratie, maar de klant ziet alleen een Obvion-product. Overigens is Interpolis niet de geëigende productleverancier. We kunnen altijd met andere partijen gaan samenwerken. Essentieel is dat de tussenpersoon de mogelijkheid heeft om andere producten aan te bieden.”
Obvion wil in het eerste jaar het marktaandeel vergroten van de huidige 2% (portefeuille e 6 mld) naar 3%. Uiteindelijk moet het aandeel uitkomen op 5%. “We kiezen bewust voor een beheerste groei. We willen namelijk niet verzuipen in ons eigen productiesucces doordat we de korte leveringstermijn niet meer kunnen waarmaken.”
Naast de Switchhypotheek wil Obvion op termijn ook met een beleggingshypotheek gaan komen.

Reageer op dit artikel