nieuws

Nieuwe opleiding financieel planner bij Elsevier Baard

Archief

Elsevier Baard start in september met een nieuwe opleiding: Financial Business Planner. Verder is een cursus ‘Nieuw Erfrecht’ ontwikkeld, die alleen via internet is te volgen.

Als reden voor de nieuwe opleiding Financial Business Planner (FBP-opleiding) geeft Elsevier Baard dat de financiële adviesmarkt voor ondernemers/DGA’s een groeiende behoefte heeft aan integrale bedrijfsadvisering via één loket. Dit zou komen door sterk veranderde regelgeving en het grote aantal bedrijfsmutaties. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met onder meer Fortis en ABN Amro.
Tot nu toe kon men alleen de opleiding Federatie Financieel Planner (FFP) volgen. Deze richtte zich vooral op de advisering van particuliere klanten. Deze opleiding heeft overigens een naamswijziging ondergaan en heet nu Financial Private Planner (FPP). Hiermee wil het opleidingsinstituut een duidelijk onderscheid tussen beide opleidingen maken.
Op de website van Elsevier Baard (www.elsevierbaard.nl) staat te lezen dat de nieuwe opleiding gericht is op het volledig kunnen inventariseren en analyseren van een onderneming. “Hierbij worden de raakvlakken met de ondernemer zelf ook betrokken. De adviseur moet na het volgen van de opleiding in staat zijn zich succesvol bezig te houden met integrale financiële planning op een hoog kennisniveau en te komen tot maatwerk productoplossingen van de complexe situatie van de onderneming.”
Modules
De opleiding tot Financial Business Planner bestaat uit zes modules en start met een introductie van één dagdeel. De modules Fiscaliteiten, Juridisch, Toekomstvoorzieningen/Employee-benefits, Ondernemingsanalyse en Bedrijfsopvolging beslaan elk vijf dagdelen. De zesde module, Integratie, neemt vier dagdelen in beslag. Per bijeenkomst wordt gerekend op 25 uur voorbereiding.
De opleiding is bedoeld voor financiële bedrijfsadviseurs, accountants, fiscalisten, accountmanagers banken en overige mkb-adviseurs. De opleiding wordt afgesloten met een examen. De PE-punten voor deze opleiding zijn nog in aanvraag bij de diverse brancheorganisaties. De opleiding kost e 5.975.
Nieuw Erfrecht
Verder start Elsevier Baard een nieuwe cursus Erfrecht, die alleen te volgen is via internet. In de cursus komen onder meer de erfdelen, wilsrechten, wettelijke verdeling en de legitieme portie aan bod. De cursist ontvangt een inlogcode waarmee hij twee maanden toegang krijgt tot de cursus. Gedurende de opleiding heeft de cursist toegang tot een docent-op-afstand. Via e-mail kunnen vragen gesteld worden; een antwoord volgt binnen twee werkdagen. De kosten van de cursus bedragen e 385.

Reageer op dit artikel