nieuws

Nieuwe keten Finenzo biedt meer dan alleen hypotheken

Archief

Het nieuwe netwerk van advieskantoren Finenzo heeft onlangs aan de vijftien deelnemers de huisstijl gepresenteerd. De keten die sinds begin mei actief is,wil groeien naar veertig kantoren en werkt met een even groot aantal maatschappijen samen.

Initiatiefnemers van Finenzo zijn Léon Panis en Bert Holtes, beiden ex-franchisenemer van Hypotheek Visie in respectievelijk Oosterhout en Alkmaar. Finenzo telt naast het hoofdkantoor in het Overijsselse Wesepe vijftien vestigingen. “Het uitgangspunt is bij Finenzo niet alleen hypotheken, maar de hele financiële levensweg van cliënten”, zegt directeur Margreet van Deursen, die tevens leiding geeft aan het vier vestigingen tellende Hypotheken Info Centrum Nederland (HIC).
“Wij zochten naar mogelijke partners om een keten mee te starten en kwamen in contact met HIC”, aldus Holtes. “We hebben toen gekeken naar wat centraal en wat decentraal georganiseerd moest worden. We hebben veel zaken uitbesteed. De franchisenemer kan zelf kiezen van welke diensten hij gebruik wil maken.” De kosten voor de franchisenemer bedragen 6% van de omzet, waarvan 1% bedoeld is voor marketinguitgaven.
Het doel is om uit te komen op veertig kantoren. “We zijn actief bezig met het uitbreiden van de organisatie. Daarbij zoeken we niet naar starters of kantoren die ergens bij willen horen. Het moeten kantoren die de kwaliteit van hun advisering bewezen hebben en kunnen werken zonder strakke centrale aansturing en gewend zijn veel zelf te doen. We willen verder zo veel mogelijk uitbesteden. Zo wordt automatisering uitbesteed aan een extern automatiseringsbedrijf, reclame en promotie wordt in nauw overleg gedaan met een extern reclamebureau en het beheer van de schadeportefeuille is uitbesteed aan een volmachtkantoor, waardoor wij zo weinig mogelijk ballast meegeven aan de aangesloten kantoren. Doordat de organisatie niet topzwaar is, kunnen wij een goedkopere samenwerking aanbieden waarbij de franchisenemer weinig verplichtingen heeft. De provisieadministratie is dusdanig georganiseerd dat de kans op fouten vrijwel nihil is en iedereen maandelijks wordt geïnformeerd en er een financiële verrekening plaatsvindt”, zegt van Deursen.
Belangrijk is ook dat de deelnemer niet ‘vastzit’ aan de keten. “We werken met contracten van een jaar, zodat de franchisenemer de vrijheid heeft om per het volgende kalenderjaar de samenwerking op te zeggen”, zegt Van Deursen. “En er geldt geen concurrentiebeding: wij respecteren de ondernemerskwaliteiten van de franchisenemer. We opereren collectief voor wat betreft arrangementen en marketing.”
De huisstijl wordt bij de kantoren niet tot in detail doorgevoerd. “We hebben onder andere affiches, folders, standaards en een nieuwsblad voor onze klanten”, zegt Holtes. “Maar hoe het interieur van de vestiging eruitziet, moet de franchisenemer zelf weten, zolang het past binnen het marketingconcept.”
Hypotheek Visie
Panis en Holtes benadrukken dat Finenzo, ondanks de grote vrijheid voor de deelnemers, een franchiseketen is en geen inkoopcombinatie, zoals Hypotheek Visie-directeur Anton Vanden Bol in AM 12 beweerde. Holtes: “Overigens hebben wij de arbitragezaak tegen Hypotheek Visie gewonnen en niet verloren, zoals Vanden Bol zegt. Het komt er in het kort op neer dat wij het er niet mee eens waren dat wij ons als grotere franchisenemers moesten schikken naar beslissingen waar we niet achter stonden. Als de meerderheid van de kantoren akkoord ging met een wijziging, moesten wij ons daaraan aanpassen. Omdat veel kleinere kantoren vaak afhankelijk waren van Hypotheek Visie, ook financieel, werden alle plannen van Vanden Bol door de meerderheid van de franchisenemers aangenomen. Maar wij vonden dat wij door alle wijzigingen juist te afhankelijk werden van de centrale organisatie en onze adviesvrijheid in het gedrang kwam. Omdat 22 vestigingen niet met de organisatiewijzigingen akkoord waren, zou het contract worden opgezegd door hypotheek Visie. Uiteindelijk – na een procedure die twee jaar in beslag heeft genomen – is bepaald dat dit ten onrechte was. Wij hebben over onze bezwaren trouwens wel met directie en bestuur gesproken en zijn de discussie niet uit de weg gegaan.”
Voor Panis en Holtes vormde de omvang van hun kantoren een andere reden voor het vertrek bij Hypotheek Visie. “We waren te groot voor aansturing vanuit de centrale organisatie”, zegt Panis. “Wij hebben zelf financiële planners in dienst en zijn een breed georiënteerd financieel advieskantoor. Dat paste niet in de structuur van Hypotheek Visie.”
Een van de affiches van Finenzo.

Reageer op dit artikel