nieuws

Nieuwe hypotheken Generali

Archief

Generali heeft twee nieuwe hypotheekproducten: de BeleggersHypotheek en de CompositieHypotheek.

Bij de BeleggersHypotheek wordt de lening gekoppeld aan een beleggingsrekening. Gekozen kan worden uit vijf Generali-fondsen, waarbij naar keuze eenmalig of periodiek kan worden ingelegd. Een combinatie is ook mogelijk. Tweemaal per jaar mag gratis tussen de fondsen worden geswitcht.
Klanten hebben daarnaast de mogelijkheid de lening te splitsen in een deel spaar- en een deel beleggingshypotheek. Met de eveneens nieuwe CompositieHypotheek kunnen diverse hypotheekvormen worden gecombineerd; spreiding van het renterisico is mogelijk door voor elke hypotheekvorm een andere rentevaste periode te kiezen.
Het intermediair kan bij de nieuwe producten kiezen of de nadruk wordt gelegd op afsluit- of doorlopende provisie. Bij doorlopende provisie houdt de tussenpersoon tien jaar portefeuillerecht. De nieuwe producten zijn afgelopen maand bij het intermediair geïntroduceerd tijdens een aantal bijeenkomsten in het land.
Generali hield speciale bijeenkomsten voor het intermediair, zoals hier in de Space Expo in Noordwijk.

Reageer op dit artikel