nieuws

Nieuwe Hollandsche Lloyd zakt verder in de min

Archief

Nieuwe Hollandsche Lloyd heeft vorig jaar een nettoresultaat geboekt van e -5,9 mln, tegen e -2,5 mln het jaar daarvoor.

Nieuwe Hollandsche Lloyd schrijft het verlies toe aan de “teruggang op de aandelenmarkt”. De premieomzet steeg 3% tot e 157,4 (152,6) mln. In de branche Schade stegen de premie-inkomsten 9% tot e 122,8 mln, vooral door de industriële brandtekening en de stijging van autopremies.
De premie-inkomsten Leven daalden 14% tot e 34,6 (40) mln, doordat veel kapitaalverzekeringen na twaalf jaar tot uitkering kwamen. Volgens Nieuwe Hollandsche Lloyd waren “door de gewijzigde fiscale wetgeving en door het slechte beursklimaat weinig verzekerden bereid ze voort te zetten”. De schades en uitkeringen in het schadebedrijf kwamen uit op e 55,9 (53,2), in het levenbedrijf op e 32,5 (32,5)mln.
De totale beleggingsportefeuille nam met 2% af tot e 495 mln, waarvan 46% beleggingen voor rekeningen en risico voor polishouder. De opbrengst uit beleggingen daalde van e 37,2 mln tot e 28,3 mln.

Reageer op dit artikel