nieuws

Nieuwe cao’s leveren vooral meer loon op

Archief

In de recent gesloten cao’s bij ondermeer Achmea, SNS Reaal en ABN Amro voert de verhoging van de lonen de boventoon. Opvallend in de cao bij SNS Reaal is dat de werknemers een winstdelingsregeling krijgen.

De werknemers van Achmea kunnen per 1 juli een salarisverhoging van 2,5% tegemoet zien en een 0,2% eenmalige toeslag. Per 1 december krijgen ze nogmaals een structurele verhoging van 1,15%. Achmea loopt hiermee in de pas met de bedrijfstak-cao. Achmea verhoogt de bijdrage voor de kinderopvang met 0,1% en komt daarmee op een totale bijdrage van 0,7% van de totale loonsom.
Voor commercieel personeel, dit zijn buitendienstmedewerkers en medewerkers binnendienst met een concrete verkoopdoelstelling, zijn kaders afgesproken om te komen tot een variabel salaris. Het arbeidsvoorwaardenkeuzemenu van Achmea, Achmea Select, wordt uitgebreid met de ‘doelen’ fiets en pc. Het aantal ‘bronnen’ wordt uitgebreid met alle bovenwettelijke vakantie-uren.
Net als in de bedrijfstak-cao zijn ook hier afspraken gemaakt over employability. Dit betekent onder meer dat een medewerker via Achmea Select kan sparen voor deeltijdverlof van maximaal één dag per week, op te nemen vanaf de leeftijd van 57 jaar. Verder komt er eens in de vijf jaar een loopbaancheck voor medewerkers vanaf 45 jaar.
De Achmea-cao heeft een looptijd van 13 maanden en eindigt op 31 mei 2003.
SNS Reaal
Bij SNS Reaal valt vooral de winstdelingsregeling op. De bank/verzekeraar kende dit fenomeen nog niet. Als SNS Reaal 10% winst boekt, dan krijgen de medewerkers 2% van het eindsalaris van de functieschaal waarin zij zitten. Bij een hoger winstpercentage stijgt ook de uitkering.
Verder krijgen de 6.000 medewerkers per 1 juli een loonsverhoging van 3% en per 1 oktober nog eens 0,5%. Het bedrijf onderzoekt de consequenties van telewerken. In de huidige cao werd al een haalbaarheidsonderzoek verricht. Hieruit bleek dat telewerken in al zijn facetten complexer is dan werd gedacht. SNS Reaal moet nu voor 1 december in een beleidsnotitie alle consequenties van telewerken op een rij zetten. Hierbij moet telewerken als een onderdeel van de bedrijfsvoering worden gezien en moet het een serieuze kans van slagen krijgen.
In het kader van employability is onder andere afgesproken dat iedere werknemer ouder dan 55 jaar recht heeft op een toekomstige loopbaancheck. Verder zal bij het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) leeftijdsbewust beleid een aandachtspunt zijn.
De cao loopt van 1 juni 2002 tot 1 juni 2003.
ABN Amro
Ook bij ABN Amro is een onderhandelingsresultaat bereikt. De medewerkers krijgen met terugwerkende kracht per 1 juni een loonsverhoging van 3% en per 1 januari nog eens 0,5%.
Verder is de afspraak gemaakt dat per 1 januari 2003 de AOW-franchise in de pensioenregeling is vastgesteld op e 13.000. Dat is een verlaging van ongeveer e 700. Dat betekent concreet volgens Dienstenbond CNV-bestuurder Erik Langeweg, dat werknemers zodra een hogere pensioenuitkering gaan opbouwen dan voorheen het geval was.
Verder krijgen ook de medewerkers van ABN Amro de mogelijkheid van een loopbaancheck. De 40-uur contracten houden per 1 januari 2004 op te bestaan, omdat al eerder afspraken waren gemaakt over een 36-urige werkweek. Op basis van jaarlijkse afspraken kan iedere werknemer, die minimaal twintig uur per week werkt, vier uur meer of minder werken dan de overeengekomen arbeidsduur.
Langeweg is trots op de afspraken met betrekking tot vrijwilligersverlof en dan met name palliatief verlof, ofwel stervensbegeleiding. “ABN Amro heeft op kwaliteitsonderwerpen goede afspraken met ons gemaakt en daarmee aangegeven te investeren in de cao. Wij kunnen dit onderhandelingsresultaat met een gerust hart aan onze leden voorleggen.”
De cao loopt van 1 juni 2002 tot 1 juni 2003.

Reageer op dit artikel