nieuws

Nieuwe cao stap dichterbij

Archief

Een nieuwe cao voor de verzekeringsbedrijfstak is een stapje dichterbij gekomen. “De werknemers zijn bereid mee te betalen aan hun pensioen, maar dan moet er sprake zijn van een echt probleem. Waar het nu om draait, is de definitie daarvan”, zegt Unie-bestuurder Gerwin van der Lei.

Volgens van der Lei houden de vakbonden in principe vast aan een premievrij pensioen. “Wij zijn de werkgevers tegemoet gekomen door het voorstel om de werknemers hun verantwoordelijkheid te laten nemen als er sprake is van een echt probleem. Dat voorstel is door de werkgevers met open armen ontvangen. De onderhandelingen, die overigens constructief verlopen, gaan nu over de definitie van ‘echt probleem’. We hebben afgesproken daar op 13 november verder over te praten. In de tussentijd zullen wij een aantal voorstellen van werkgeverszijde doorrekenen op hun consequenties voor de werknemers.”
Van der Lei benadrukt dat vakbonden een oplossing willen aandragen voor het arbeidsconflict die uitgaat van een goede loonsverhoging op basis van het oude najaarsakkoord. “Op die basis onderhandelen wij nu met de werkgevers. Ik ga er vanuit dat wij op 13 november knopen kunnen doorhakken. Het wordt wat of het wordt niets”, aldus Van der Lei.
Ook de werkgevers spreken van een constructief overleg en hopen op een finaal akkoord volgende maand.

Reageer op dit artikel