nieuws

Nieuwe bedrijfsregeling total-lossvoertuigen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft Bedrijfsregeling nr. 14 (totaal verlies/cascoverzekeringen) vervangen door Bedrijfsregeling nr. 16. Belangrijkste wijziging hierin is, dat de regeling nu ook betrekking heeft op voertuigen die economisch total loss zijn verklaard.

De nieuwe ‘Regeling bij schadeafwikkeling op basis van totaal verlies’ geldt voor alle schaden aan motorvoertuigen die op basis van totaal verlies worden afgewikkeld. De oude bedrijfsregeling had alleen betrekking op motorvoertuigen die als technisch totaal verloren werden aangemerkt.
Volgens het Verbond bestond er grote behoefte aan een regeling die ook betrekking zou hebben op economisch total loss verklaarde voertuigen. De nieuwe Bedrijfsregeling nr. 16 geldt daarom voor motorvoertuigen die in hun algemeenheid als totaal verloren worden aangemerkt. Met de nieuwe bedrijfsregeling hoopt het Verbond diefstal en fraude met motorvoertuigen beter te kunnen terugdringen.
Volgens de bedrijfsregeling worden total-lossvoertuigen aangeboden aan demontagebedrijven die een sloopverklaring tekenen. Met de sloopverklaring verklaren zij het voertuig te demonteren en ervoor te zorgen dat misbruik van de identiteit van het voertuig niet mogelijk is.
In de nieuwe regeling is opgenomen dat schade aan een motorvoertuig óf op reparatiebasis óf op basis van totaal verlies wordt afgehandeld. Is een voertuig total loss, dan moet het motorvoertuig bij voorkeur worden verhandeld via de Nederlandse Restwaarde Markt (NRM). De NRM is een virtuele marktplaats voor het verhandelen van total-loss voertuigen tussen enerzijds verzekeraars en experts en anderzijds schadevoertuighandelaren en demontagebedrijven.

Reageer op dit artikel