nieuws

Nieuwe autotarieven bij Fortis ASR-maatschappijen

Archief

Stad Rotterdam en Woudsend hebben nieuwe tarieven doorgevoerd voor de autoverzekeringen. Er wordt nu gewerkt met een nieuwe tariefstructuur, waarmee de premies kunnen worden gedifferentieerd. Fortis Corporate Insurance (FCI) verhoogt per december de motorrijtuigenpremies.

Het AutoSelect Tarief dat Stad Rotterdam en Woudsend vanaf 1 oktober hanteren, geldt voor particuliere verzekeringen. De premie wordt bepaald aan de hand van een aantal specifieke factoren, waardoor bestuurders die weinig risico opleveren een lagere premie betalen dan verzekerden met een hoog schaderisico. Het tarief wordt alleen gehanteerd voor auto’s van maximaal 2.000 kilo met een maximale dagwaarde van e 15.000. De cataloguswaarde mag niet hoger zijn van e 50.000 (jongeren maximaal e 35.000) en er mag niet meer dan dertig dagen in het buitenland gereden worden.
De nieuwe tariefstructuur geldt niet voor bestaande verzekeringen. Naast de introductie van de gedifferentieerde autopremie zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd op zowel de particuliere als de bedrijfsmatige polissen: het standaard eigen risico voor de cascodekking is verhoogd en ook de opbouw van het vrijwillige (extra) eigen risico is veranderd. Ook is een alcoholclausule ingevoerd op de (mini-)cascodekking: schade die is veroorzaakt onder invloed van alcohol, medicijnen of andere bedwelmende middelen, wordt niet meer vergoed. De beveiligingseisen voor de bestelautoverzekering zijn aangescherpt.
Stad Rotterdam verloot in de actieperiode (t/m 30 november) elke werkdag een rijvaardigheid- en antisliptraining onder het intermediair dat via www.srnet.nl een particuliere aanvraag indient.
FCI
Bij FCI, dat zich richt op de zakelijke markt, worden de motorrijtuigenpremies per 1 december verhoogd. Belangrijkste reden is de sterk gestegen gemiddelde schadelast per claim, die volgens FCI de komende jaren zal blijven stijgen.
De WA-premies worden met 5% verhoogd en de premies voor de (beperkt) cascodekking gaan met 4% omhoog. Daarnaast zijn alle gedekte bedragen nu afgerond op ronde eurobedragen.

Reageer op dit artikel