nieuws

Nieuw verzekeringsplatform voor lagere overheden

Archief

Een aantal gemeenten heeft het Verzekeringsplatform Overheden (VPO) opgericht, een landelijk overlegorgaan voor de lagere overheden.

Voorheen werd over verzekeringsaangelegenheden overleg gepleegd binnen een verzekeringscommissie, waarin onder meer de Stichting Risk Management Overheden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten waren vertegenwoordigd. De activiteiten van die commissie zijn echter beëindigd.
Enkele gemeenten hebben de handen ineengeslagen om een nieuw overlegorgaan op te richten voor de Nederlandse gemeenten, provincies, waterschappen, politieregio’s en andere publiekrechtelijke lichamen. Dat is de VPO geworden. Het platform gaat periodiek overleggen over verzekeringsgerelateerde onderwerpen voor de lagere overheid.

Reageer op dit artikel