nieuws

Nieuw systeem biedt Delta Lloyd meer inzicht in autoportefeuille

Archief

Delta Lloyd heeft met de vorig jaar geïntroduceerde Nieuwe Autopolis een nieuw premieberekeningssysteem in gebruik genomen, dat premies nauwkeuriger kan differentiëren dan tot nu toe het geval was. Verder geeft de nieuwe methode een beter inzicht in schadegegevens. De nieuwe polis is speciaal ontwikkeld voor het online sluiten van verzekeringen via Meeting Point.

Het Britse Norwich Union maakte onlangs bekend een proef te starten met een autoverzekering waarbij de premiestelling afhankelijk is van het autogebruik. Een black box die in de auto wordt geplaatst, registreert gegevens zoals de locatie van het voertuig, wanneer en hoe ver wordt gereden en het schadeverloop. Aan de hand van deze gegevens wordt vervolgens de premie voor de autoverzekering vastgesteld.
Delta Lloyd is net als Norwich Union onderdeel van het Aviva-concern. Hoewel vanuit Engeland is aangegeven dat het nieuwe concept indien succesvol ook in Europa zal worden ingevoerd, is er bij Delta Lloyd geen behoefte aan een dergelijke Big Brother-achtige benadering van het verzekeren van auto’s. “Wij werken sinds vorig jaar al met een nieuwe methode, waarmee we premies individueel kunnen vaststellen”, zegt Schade-directeur Jan Jonker. “Daarmee kunnen we heel fijnmazig de premie bepalen.”
Tot vorig jaar, toen de Nieuwe Autopolis werd geïntroduceerd, voerde Delta Lloyd traditionele autoverzekeringen. “Het was niet mogelijk om bij de premieberekening te kijken naar verschillen in schadelast tussen verzekerden onderling”, aldus Jonker. “Bij een premiewijziging was het lastig om die over de hele breedte van de portefeuille te differentiëren. Daarnaast was de elektronische communicatie richting tussenpersonen moeilijk.”
Om deze problemen op te lossen, is twee jaar gewerkt aan een nieuw product. “De belangrijkste doelstelling was het ontwikkelen van een polis waarbij de premie, rekening houdend met zo veel mogelijk factoren, individueel bepaald kan worden. De premiestelling is daardoor eerlijker.” Andere eisen waren dat het een stabiel en makkelijk product moest zijn voor het intermediair en in een elektronische omgeving administreerbaar.
De Nieuwe Autopolis is in mei vorig jaar op de markt gebracht. “De premieberekening is gebaseerd op meer dan twintig factoren, waarbij de waarden van die factoren voor elke verzekerde weer anders zijn. Doordat polissen nu online aangevraagd kunnen worden, is het voor de tussenpersoon ook veel makkelijker geworden. Die heeft onmiddellijk de premieberekening en binnen vier dagen de polis in huis.”
Het premiemodel is voor een groot deel gevuld met gegevens die onder meer bij het CBS beschikbaar zijn. “Het verzamelen van de data is tegenwoordig niet zo’n probleem meer. Maar het gaat om het vinden van de samenhang tussen die gegevens”, aldus Jonker. De tarifering is gebaseerd op objectieve informatie. “Voorheen werd bijvoorbeeld gekeken naar het aantal kilometers dat per jaar gereden werd. Nu is het tarief mede gebaseerd op het soort brandstof, wat ook iets zegt over het gebruik van de auto”, aldus Jonker.
Het aanvragen van de verzekering gaat via Meeting Point, waar de tussenpersoon rechtstreeks of via het Delta Lloyd Digitaal Domein op is aangesloten. “De tussenpersoon hoeft relatief weinig gegevens aan te leveren: de gegevens van de bestuurder, het kenteken en de meldcode en een beperkt aantal andere gegevens. Alles gaat via Meeting Point direct onze boekhouding in.”
Het systeem van Norwich Union heeft Delta Lloyd dus niet nodig, vindt Jonker. “Wij hebben onze eigen black box voor een fijnmazig premiesysteem. Via Meeting Point kan de tussenpersoon real-time de premie opvragen.”
Schadegegevens
Met het nieuwe systeem kan Delta Lloyd beter in de gaten houden hoe de portefeuille rendeert. “We kunnen de schadegegevens nu veel beter groeperen; als we premieverhogingen moeten doorvoeren kunnen we die beperken tot bepaalde risicocombinaties. Zo hebben we nu bijvoorbeeld zicht op eventuele wijzigingen in het risicoprofiel van bepaalde postcodegebieden. Tot nu toe zien we overigens geen opmerkelijke verschijnselen: de werkelijkheid gedraagt zich volgens het model.”
Het nieuwe premiemodel heeft nog geen significante verandering gebracht in het premie-inkomen. “Dat is statistisch niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Wel zien we dat we betere risico’s aantrekken. We hebben dus een gezondere en groeiende portefeuille. Maar we kunnen nog geen conclusies trekken, omdat nog niet alle polissen zijn geprolongeerd naar de Nieuwe Autopolis.”
In de premiebepaling wordt wel rekening gehouden met de leeftijd van de verzekerde, maar het geslacht speelt geen rol. “Verder hanteren we nog steeds een b/m-ladder. Wij willen de juiste premie berekenen voor elke risicocategorie. Dat betekent niet dat we alleen veilige automobilisten willen binnenhalen. Jongeren zijn bij ons ook welkom, alleen betalen die op basis van de factor leeftijd een hogere premie. Maar zij zijn bij andere verzekeraars ook duurder uit.” De belangrijkste doelstelling was echter niet om voor iedereen een leuke prijs te maken. “Het rendement staat voorop. Groei is alleen mogelijk als je denkt daarin op langere termijn winstgevend te zijn; dat geldt dus ook voor het autoproduct.”
Een ander voordeel van de nieuwe premiestelling is dat Delta Lloyd niet meer mee hoeft te draaien in de cyclus van premieverhogingen in de motorrijtuigenbranche. Aanpassingen van premies kunnen nu worden beperkt tot een deel van de portefeuille. “We zijn soms duurder en soms goedkoper dan de rest van de markt, maar doorgaans staan we in de top-3. Het kan ook voorkomen dat we erachter komen dat we bij een bepaalde risicocombinatie te duur zijn. Dan kunnen we alleen voor die bepaalde combinatie de premie verlagen.”
Meeting Point
Andere vereiste was dat het premiesysteem aansloot op Meeting Point. “Op die manier ben je altijd van alle gegevens op de hoogte. Bovendien hoef je de tussenpersoon niet te belasten met het aanleveren van allerlei gegevens. Hij hoeft bij ons alleen het kenteken en de meldcode in te geven, zodat de gegevens van de auto kunnen worden opgehaald bij het Rai Datacenter. Bovendien voorkomt het fouten, omdat de gegevens maar éénmaal ingevoerd worden”, zegt Jonker.
Via Meeting Point kunnen alle particuliere producten van Delta Lloyd worden gesloten. Ook Amev, Stad Rotterdam en Hooge Huys hebben hun particuliere producten op Meeting Point staan. “In het najaar komen we met nieuwe woonverzekeringen die speciaal zijn toegesneden op Meeting Point”, zegt Jonker. “Het aantal transacties loopt overigens snel op. De meeste van onze tussenpersonen zijn inmiddels aangesloten. Het aandeel in onze totale omzet is nog laag, maar het stijgt heel snel. Onze doelstelling is om in 2005 circa 60% van onze particuliere productie via Meeting Point te sluiten. We denken dat we dat makkelijk gaan halen.”
Delta Lloyd maakt tegenwoordig premies op maat voor goede en slechte risico’s.

Reageer op dit artikel