nieuws

Nieuw stapje in toezichtswetgeving

Archief

De ministerraad heeft vorige week ingestemd met het algemene deel van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT).

Deze wet is een overkoepeling van onder meer de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 (WTV), de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN), de Wet Toezicht Kredietwezen 1992, de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen en de Wet Melding Zeggenschap. Ten slotte komt de nog in aanbouw zijnde Wet Financiële Dienstverlening (WFD) onder de nieuwe kapstokwet te hangen.
Het algemene deel van de WFT, waarmee de ministerraad nu heeft ingestemd, bevat bepalingen over de verhouding van de minister van Financiën en de toezichthouder, de bevoegdheden van de toezichthouder, de geheimhouding en procedurele aspecten. Deel twee van de wet zal over het prudentiële toezicht gaan en deel drie over het gedragstoezicht. Deze delen worden medio 2004 aan de ministerraad aangeboden en de inwerkingtreding van de gehele wet wordt verwacht in 2005. Het wetsvoorstel zal ook nog voor advies naar de Raad van State worden gezonden.

Reageer op dit artikel