nieuws

Nieuw register voor A-adviseurs in de maak

Archief

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) introduceert in september een nieuw register voor tussenpersonen die in het bezit zijn van een Assurantie A-diploma: het RAIA (Register Adviseur in Assurantiën). Het register, met daaraan gekoppeld de persoonlijk te behalen punten voor permanente educatie, moet volgend jaar werken.

Nieuw aan dit register is dat de feitelijk leider zelf het A-diploma moet hebben en jaarlijks op persoonlijke titel zeven punten voor permanente educatie (pe-punten) moet behalen.
Het nieuwe register kent een persoonlijke inschrijving en een bedrijfsinschrijving. Als een tussenpersoon zich inschrijft voor het RAIA dan moet hij zijn A-diploma overleggen en kunnen aantonen dat het kantoor is ingeschreven bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen en in het bezit is van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als ook het kantoor vervolgens wordt ingeschreven in het register, dan moet het kantoor de verplichte pe-punten halen zoals die zijn voorgeschreven door NVA en NBVA. De feitelijk leider mag daarbij wel zijn persoonlijke pe-punten inbrengen.
Controle op het behalen van de pe-punten is volgens SAR-penningmeester Uri Coronel (tevens vice-voorzitter van de NVA) geen probleem. “De cursussen voor het behalen van de pe-punten worden in eigen beheer georganiseerd. Dat wil zeggen dat er controle is bij binnenkomst en dat een medewerker in de gaten houdt wie de cursus vroegtijdig verlaat. Daarmee willen wij inderdaad voorkomen dat iemand alleen zijn naam op de lijst zet en vervolgens de cursus voor gezien houdt.” Als iemand niet aan het vereiste aantal pe-punten komt, wordt hij verwijderd uit het register.
Coronel kan zich niet voorstellen dat er mensen tegen dit register kunnen zijn. “Het gaat er bij het register om dat de kwaliteit en de kennis op peil gehouden worden. Daar kan je toch niet tegen zijn.” Dat door de komst van een nieuw register er een ‘elite-korps’ zou kunnen ontstaan, wijst Coronel dan ook van de hand.
Het zal overigens afwachten zijn of het nieuwe register ook bij consumenten zal aanslaan. “We hebben geen budgetten voor handen om het breed in de markt te zetten. Maar als we kijken naar het Register Makelaar in Assurantiën (RMIA), dat is ontstaan na afschaffing van de wettelijke titel ‘makelaar in assurantiën’, dan zie je dat het logo op briefpapier en dergelijke wordt toegepast. Op die manier zou ook het nieuwe register bekend moeten worden. We gaan er tevens vanuit dat het nieuwe register een stimulans zal vormen voor tussenpersonen om zich in te schrijven. Dat is ook gebeurd met het register voor experts. Daar hebben volgens het registerboek van het Nivre ruim 1.300 experts zich voor ingeschreven. Kennelijk gaat van dat register een enorme drive uit”, aldus Coronel.
Nopa
Coronel betreurt het dat Akkermans & Partners gestart is met de Nederlandse Orde van Pensioen Adviseurs (Nopa). “Dat is jammer. De instelling die zoiets organiseert moet boven de partijen staan. Akkermans & Partners is natuurlijk toch een commerciële instelling.”
Vooralsnog gaat de SAR in september van start met het Register Adviseur in Assurantiën. Komend jaar moet dat goed van de grond komen. Pas dan wordt er mogelijk een register voor bemiddelaars in assurantiën gestart; het RBIA. Verder staan op de rol een register voor pensioenadviseurs en een register voor employee-benefitsadviseurs.
De NVA, bij monde van directeur Niels Mourits, juicht het initiatief van de SAR toe. “Het voornemen om te komen tot zo’n initiatief speelt al langer. Wij juichen het stimuleren van vakbekwaamheid toe. Het wordt een soort A-opleiding met onderhoudsbeurt. Het is goed dat de SAR het pe-puntenstelsel uitbreidt naar personen.”
NBVA
NBVA-secretaris Martin Thies laat weten dat het instellen van een apart A-register, naast het bestaande SER-register wat prematuur is. “Wij staan op het standpunt dat de huidige A- en B-geregistreerden hun werk moeten kunnen blijven doen. Op de huidige discussie over vakbekwaamheidseisen die nog gaande is met de toezichthouder willen wij dus niet vooruitlopen. Als je nu al een A- of B-register met aanvullende eisen in het leven roept, dan loop je voor de muziek uit.”
Verder vindt Thies dat het aanbieden van cursussen vrij aan de markt moet zijn. “Als de SAR zegt dat alleen door hun georganiseerde cursussen in aanmerking komen voor pe-punten voor A- en B-geregistreerden, dan haal je het hele pe-stelsel onderuit. Verder wil de SAR ook specialismen gaan toevoegen aan het register. Hiermee loop je het risico dat er straks geen generalisten meer zijn. Wij vergelijken dat gemakshalve met het beroep van huisarts. Die generalisten moeten wel blijven bestaan. Zij moeten daarentegen wel onderkennen dat er wellicht vakgebieden zijn waar ze niet zo goed in zijn. Dan moeten ze de hulp van een specialist inroepen. Vooralsnog vinden wij dat er geen obstakels moeten komen voor de huidige A-en B-geregistreerden. Wij hebben de indruk dat de SAR aanvullende eisen gaat stellen en daar kunnen wij ons nu niet in vinden.”

Reageer op dit artikel