nieuws

Nieuw draaiboek bij rampen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft een vernieuwde versie van het ‘Draaiboek bij rampen’ uitgebracht. De actualisering was gewenst na de ervaringen die bij de vuurwerkramp in Enschede zijn opgedaan.

Het draaiboek biedt inzicht in de gestructureerde dienstverlening van verzekeraars – en die van de aan hen gelieerde hulpdiensten en instanties – na een grote calamiteit. Als eerste wordt de Verzekeraarshulpdienst (VHD), die dag en nacht operationeel is, door brandweer of politie gealarmeerd. Op basis van de verkregen informatie stuurt de VHD/Salvage meteen één of meer salvagecoördinatoren naar de plaats van de ramp.
De VHD/Salvage-leiding informeert het speciale beleidskernteam van het Verbond van Verzekeraars en stelt zonodig het speciale rampentelefoonnummer van het Verbond open om vragen van slachtoffers en gedupeerden te kanaliseren.
Het vernieuwde draaiboek is binnen de verzekeringsbedrijfstak breed verspreid en is ook aangeboden aan ministeries, brandweer, provincies en gemeenten. Ook deze instanties hebben hiermee vooraf duidelijkheid over de dienstverlening van verzekeraars na een ramp, zodat ze het draaiboek kunnen verwerken in hun eigen rampenplannen.
De volledige tekst van het ‘Draaiboek bij rampen’ is te vinden op de internetsite van het Verbond (www.verzekeraars.nl) onder ‘Publicaties/Brochures en Rapporten’.

Reageer op dit artikel