nieuws

Nieuw bestuurslid

Archief

Tijdens de algemene ledenvergadering nam de NBVA afscheid van het bestuurslid Ton van Hooft, die – na een tweede zittingstermijn als penningmeester – niet meer herkiesbaar was. Hij werd opgevolgd door Rob Slabbekoorn (40), voorzitter van de sectie MKB van de NBVA.

De campagnes die de NBVA vorig jaar in het kader van zijn imago en profileringstraject heeft gehouden, zijn goed ontvangen door de leden. Onder meer van de folder ‘Wij zijn aangesloten bij de NBVA’ werden 200.000 exemplaren besteld, aldus de stadsorganisatie. Ook de advertentiecampagne in tweehonderd huis-aan-huisbladen werd goed ontvangen.
De NBVA stelt zijn jaarverslag dit jaar voor het eerst uitsluitend digitaal beschikbaar. Op de algemene ledenvergadering kregen de leden een online presentatie van het nieuwe jaarverslag. Een samenvatting werd na afloop meegegeven.
Het jaarverslag van de NBVA voor het eerst volledig digitaal.

Reageer op dit artikel