nieuws

Niet moeilijk doen over tweehonderd euro

Archief

Een levensverzekeraar betaalt een verzekerd kapitaal van ruim twee ton uit met twaalf dagen vertraging. De polishouder kan goed rekenen en is van mening e 207 rente te zijn misgelopen. Hij eist schadevergoeding, maar de Raad van Toezicht vindt zijn klacht overdreven.

De klager had bij de maatschappij drie verzekeringen lopen met als expiratiedatum 1 juni 2002. De polissen met code 003 en 005 ziet de verzekeringnemer graag overgemaakt naar bank X, de polis met code 006 moet naar bank Y. Op 11 april 2002 laat de verzekeraar schriftelijk weten de opdracht te hebben begrepen.
Bank Y vraagt bij brief van 13 mei echter om het kapitaal van polis 006 over te maken naar een andere verzekeringsmaatschappij. Dit verzoek brengt de verzekeraar in verwarring: het hele dossier wordt erbij gepakt en dat brengt vertraging teweeg in de uitbetaling. Pas op 12 juni boekt de verzekeraar telefonisch de kapitalen van de polissen 003 en 005 over naar bank X (samen e 232.820). Op 25 juni volgt pas de (gewijzigde) uitbetaling van polis 006 (e 4.036).
Vertragingsrente
De polishouder voelt zich tekortgedaan, zeker omdat de verzekeraar op 7 juni schriftelijk nog heeft gemeld dat het bedrag van e 232.820 was overgemaakt naar bank X. In werkelijkheid is dit pas op 12 juni telefonisch gebeurd. De polishouder dient een klacht in en eist e 207 (voor polis 003 en 005) respectievelijk e 10 (voor polis 006) vertragingsrente. De verzekeraar vindt alleen de laatste eis redelijk en betaalt e euro, op 27 september.
De Raad van Toezicht is van mening dat de klager tijdig de instructies voor uitbetaling van de geëxpireerde kapitalen heeft gegeven en constateert dat de verzekeraar vertraging in de uitbetaling erkent. Maar schadevergoeding is niet nodig. “In aanmerking genomen de expiratiedatum van 1 juni acht de Raad de duur van de vertraging niet zodanig dat verzekeraar met het afwijzen van de door klager gevraagde rentevergoeding van e 207 de goede naam van het verzekeringsbedrijf heeft geschaad.”

Reageer op dit artikel