nieuws

Nicheverzekeraar OOM boert goed

Archief

Bij OOM steeg vorig jaar het premie-inkomen met 7%, de omzet met 12%, het technisch resultaat met 22% en het nettoresultaat met 46%.

De betere resultaten bij nicheverzekeraar OOM waren vooral toe te schrijven aan de ziektekostenbranche. Bij OOM Ziektekosten steeg vorig jaar het premie-inkomen met 4% van e 8,2 (7,9) mln. Het technisch resultaat steeg met 81% van e 0,8 mln naar e 1,4 mln. (Bij alle bedragen in dit artikel gaat het overigens om de nettobedragen voor eigen rekening.)
OOM voert ziektekostenpolissen voor mensen die ons land binnenkomen, mensen die ons land verlaten, en mensen die elders niet of moeilijk worden geaccepteerd. Het verbeterde resultaat in de ziektekostenbranche is onder meer te danken aan het feit dat begin 2002 de verliesgevende Bedragenpolis werd gewijzigd. Het leeftijdgebonden tarief dat liep tot 65 jaar is opgetrokken tot het honderdste jaar en bagateldekkingen zijn geschrapt. De betreffende, sterk vergrijsde, portefeuille heeft weinig aanwas door de toenemende mogelijkheid de (wettelijke) standaard(pakket)polis ‘mee te nemen’ naar het buitenland.
Verder behaalde een pool van grote contracten waarin OOM voor een kwart deelneemt, betere resultaten. OOM-woordvoerder Fred Dekker zegt dat de ziektekostenportefeuille van OOM niet te vergelijken is met die van reguliere verzekeraars. “Het zijn in de regel kortlopende polissen voor mensen die gezond zijn. De polissen fungeren daardoor bijna als ongevallenpolissen.”
Sinds vorig jaar kan het intermediair de Global-Visitorpolissen online aanvragen. Bepaalde grote tussenpersonen kunnen zelfs rechtstreeks sluiten. “We weten nog niet in hoeverre het hierbij gaat om extra productie.”
Brand en molest
Bij OOM Schadeverzekering steeg het premie-inkomen met 12% van e 4,4 mln naar e 5,0 mln. Het technisch resultaat daalde van e 1,7 mln naar e 1,6 mln. OOM voert polissen voor brand, vandalisme en ongevallen. Ook heeft de verzekeraar aan polis voor grafmonumenten. De groei werd vooral bereikt in de brandsector en was te danken aan een kritischere acceptatie bij de reguliere brandverzekeraars. “Zij hebben in 2002 naar de portefeuilles gekeken en hebben veel risico’s opgezegd. Ook werden, op grond van een gewijzigd beleid, bepaalde risicogroepen niet geaccepteerd. Wij kregen veel van deze ‘onverzekerbare’ risico’s aangeboden, zoals horecaondernemingen, relaxbedrijven, coffeeshops, strandpaviljoens en sportkantines.”
Bij OOM Molest, de verzekeraar van groot molest, steeg het premie-inkomen met 19% van e 0,12 mln naar e 0,14 mln. Het technisch resultaat steeg met 22% van e 0,09 mln naar e 0,11 mln.
Het totale premie-inkomen bedroeg e 13,3 (12,4) mln en de totale omzet e 15,1 (13,4) mln. Het totale technisch resultaat kwam uit op e 3,1 (2,5) mln en het resultaat voor belastingen op e 4,7(3,4) mln. Het nettoresultaat steeg van e 2,6 mln naar e 3,8 mln. “De verbeterde resultaten waren mede te danken aan het feit dat wij slechts beleggen in vastrentende waarden”, zegt Dekker. De waarde van de beleggingsportefeuille bedroeg e 22,9 (21,7) mln. Het eigen vermogen van OOM steeg van e 11,5 mln naar e 13,4 mln.
OOM verwacht voor dit jaar iets slechtere resultaten. “We hebben in brand en in ziektekosten een paar grote schades gehad. Bij een kleine verzekeraar hakt dat er gelijk in.” In Zuid-Amerika werd een verzekerde in het hoofd geschoten. “De repatriëring kostte alleen al e 70.000. De man moest in een vliegtuig, dat laag moest vliegen vanwege de luchtdruk, worden vervoerd.”

Reageer op dit artikel