nieuws

Nibe-SVV pleit voor periodieke examinering

Archief

Het opleidingsinstituut Nibe-SVV pleit voor een periodieke examinering om zo de vakkennis, op peil gehouden door middel van permanente educatie, goed te kunnen toetsen.

Keurmerken en stelsel voor permanente educatie (pe-punten) zijn de laatste tijd als paddestoelen uit de grond geschoten. Stafmedewerker Dik van Velzen beschrijft in het Nibe-SVV magazine het hoe en het waarom van de permanente educatie, namelijk het op peil houden van de vakbekwaamheid. Tegelijkertijd stelt hij dat de controle van deze permanente educatie zeer lastig is. “Want wie kent niet het fenomeen dat onmiddellijk na het tekenen van de presentielijst een aantal deelnemers weer is verdwenen? Dan wel dat welwillende collega’s de presentielijst tekenen?”
Op de vraag of PE-stelsels helpen, antwoordt hij desalniettemin met en volmondig ja. “PE-stelsels hebben onmiskenbaar een positieve invloed op het imago van de beroepsgroep.” De vraag of het puntenstelsel ook een positieve invloed heeft op de vakbekwaamheid van diezelfde doelgroep is volgens Van Velzen lastiger te beantwoorden. “Ik denk niet dat het helpt. Het is meer een symbolische stap in de goede richting.”
Wat volgens hem wel helpt, is een periodieke toetsing. “Leden van brancheorganisaties moeten periodiek (elk jaar of elke drie jaar) aantonen vakbekwaam te zijn en worden dus periodiek getoetst op actuele vakbekwaamheidsnormen. Dat helpt.” Wat hem betreft, kan de afkorting PE in ere worden gehouden: periodieke examinering. “Georganiseerd slapen in de klas op kosten van de baas, wordt niet meer beloond.”
Voor toetsing van bancaire kenneis ziet Nibe-SVV duidelijk een rol voor zichzelf weggelegd. “Die expertise hebben wij in huis.” Voor het onderdeel verzekeringskennis denkt Van Velzen meer aan de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA). Een rol die het exameninstituut eerder al voor zichzelf opeiste (zie AM 5, pag. 41).
Brancheorganisaties
NBVA-woordvoerder Paul Oostdam twijfelt aan de praktische haalbaarheid van periodieke examinering. “Er kunnen op zoveel gebieden punten behaald worden. Op het terrein van financiële planning, hypotheekbemiddeling, vaardigheden, verzekeringsterreinen. Ik zie het niet gebeuren dat de SEA dat allemaal voor haar rekening kan nemen.”
Aan de NBVA-leden wordt jaarlijks een overzicht gevraagd van wat zij aan PE-punten behaald hebben. “Voor de interne cursussen die wij als NBVA geven, hebben we dat natuurlijk al beschikbaar. Voor de externe opleidingen vragen we dat op bij de leden. Verder gaan wij uit van de goede trouw en de verantwoordelijkheid van onze leden. En het zal inderdaad wel eens gebeuren dat alleen de presentielijst getekend wordt.”
NVA-beleidsmedewerker Tim Schoonbergen betwijfelt of door periodieke toetsing een beter resultaat behaald wordt dan nu al met permanente educatie bereikt wordt. “Ik denk van niet. Je hebt zoveel verschillende soorten kantoren. Als een kantoor zich niet met schadeverzekeringen bezighoudt, krijgt hij daar dan wel vragen over? In mijn ogen is het een enorme belasting voor de kantoren en de SEA in het bijzonder. Nee, ik zie ontzaglijk veel bezwaren.”

Reageer op dit artikel