nieuws

NHL maakt weer winst

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd (NHL) heeft – na drie verliesgevende jaren – in 2003 weer winst gemaakt, zegt directeur Jan Westerbeek.

Hoeveel de winst bedraagt, wil hij niet zeggen. In 2002 werd nog een nettoverlies geleden van e -5,1 mln, bij een premie-inkomen van e 157,4 mln. “Zowel in Schade als in Leven hebben we over 2003 een positief resultaat geboekt”, zegt Westerbeek. De verbetering van het resultaat is volgens NHL vooral te danken aan kostenbesparende maatregelen. “In de meeste branches is een verlaging van de schadequotes gerealiseerd.”
Dit jaar wordt het aantal fte’s verder teruggebracht. Eind 2002 telde NHL 234 medewerkers in fte’s; dat aantal is vorig jaar volgens Westerbeek met zeven tot tien teruggebracht. Voor dit jaar staat eenzelfde reductie gepland vanwege een organisatieaanpassing die ertoe moet leiden dat het intermediair beter wordt bediend. Er zullen onder meer teams worden gevormd die zich specifiek op bepaalde klantgroepen gaan richten.
Westerbeek benadrukt dat een verkoop van NHL, dochter van het Duitse Ergo-concern, niet aan de orde is. Ergo verkocht onlangs DKV Nederland (Rijnmond en NVS) aan Menzis. “Ergo blijft gewoon in ons land actief met DAS Rechtsbijstand en NHL.”

Reageer op dit artikel