nieuws

NHL maakt nieuwe versie samenwerkingsovereenkomst

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd maakt een nieuwe versie van de samenwerkingsovereenkomst met het intermediair.

Op de eerste versie, die dit voorjaar naar honderden tussenpersonen werd gestuurd, is namelijk veel kritiek geuit. Zo noemde de Bavam, aansprakelijkheidsverzekeraar van veel assurantietussenpersonen, de overeenkomst op punten “eenzijdig, onduidelijk en onjuist”.
Nieuwe Hollandse Lloyd (NHL) verwerpt de kritiek. “Uit het oog is verloren dat een groot deel van de teksten door ons en vele andere verzekeraars al vele jaren zijn gebruikt. Tachtig procent van de overeenkomsten zijn ondertekend geretourneerd en de vragen die zijn gesteld gingen niet zozeer over de onjuistheden, maar over de aantrekkelijkheid voor de tussenpersoon.”
Dat er toch iets heeft gemankeerd aan het eerste concept, blijkt evenwel uit het feit dat NHL momenteel een nieuwe versie maakt en deze weer aan alle tussenpersonen gaat voorleggen; ook aan die 80% die de eerste versie heeft ondertekend. NHL legt dit keer “meer focus op de samenwerking met het intermediair”. Verder worden zaken verduidelijkt en worden “een aantal termijnen aangepast aan de wensen van het intermediair”.
NHL voert met intermediairorganisaties overleg over de aanpassingen. De verzekeraar heeft veel vertrouwen in een goede afloop, getuige de slotopmerking. “Het feit dat wij voorop lopen bij de vorming van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, zorgt ervoor dat verschillende marktpartijen ons nu benaderen om hierover te praten.”

Reageer op dit artikel