nieuws

NHG-regels verruimd na omzeilen van anti-speculatiebeding

Archief

Door een versoepeling van de regels komen nu onder meer kopers van een woning waarop een anti-speculatiebeding rust ook in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook kopers van huurwoningen kunnen nu een hypotheek sluiten met NHG.

De beslissing om ook in geval van een anti-speculatiebeding NHG te verstrekken, komt na problemen rond het omzeilen van de NHG-bepalingen in Zoetermeer. In deze gemeente rust op de verkoop van nieuwbouwwoningen een anti-speculatiebeding. Woningen die met subsidie zijn gebouwd mogen niet met winst worden verkocht. Als dit beding van kracht is, kwamen huizenkopers tot voor kort volgens de NHG-regels niet in aanmerking voor de garantie.
Veel hypotheekaanbieders bleken echter, tegen de NHG-regels in, aan kopers van een nieuwbouwwoning in Zoetermeer toch de garantie te verstrekken. Een hypotheek met NHG is niet alleen voor de huizenkoper gunstig vanwege de lagere hypotheekrente, maar ook voor de banken. Voor hypotheken zonder NHG moeten banken voldoen aan een solvabiliteitseis van 4%. Met NHG is die eis 0%.
NHG-directeur Karel Schiffer verklaarde tegenover Het Financieele Dagblad dat niet scherp wordt toegezien op naleving van de normen. Het ten onrechte verstrekken van NHG wordt beschouwd als “een interpretatieprobleem”. Schiffer gaat ervan uit dat banken altijd te goeder trouw handelen.
Huurwoningen
Een andere vervallen NHG-bepaling is dat regelingen die woningcorporaties treffen bij het verkopen van huurwoningen, zoals het delen van winst of verlies met de corporatie bij doorverkoop van de woning, niet in aanmerking komen voor hypotheekgarantie. De reden hiervoor is dat het ministerie van VROM de verkoop van huurwoningen wil opschroeven tot vijftigduizend per jaar.
Een werkgroep waarin de overheid, de hypotheekverstrekkers en de Vereniging Eigen Huis zijn vertegenwoordigd, onderzoekt de mogelijkheden om de NHG-regels verder te vereenvoudigen en zo het aantal hypotheken met NHG te kunnen vergroten. Leningen tot e 200.000 komen in aanmerking voor de hypotheekgarantie, maar slechts ongeveer de helft van de hypotheken tot dat bedrag wordt gesloten met NHG.

Reageer op dit artikel