nieuws

NHG-grens gaat omhoog

Archief

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt per 1 januari verhoogd van e 225.000 naar e 230.000. Volgend jaar wordt een campagne gestart om de NHG meer onder de aandacht van het publiek te brengen, onder meer omdat het aantal gedwongen verkopen spectaculair stijgt.

Met deze verhoging wordt de prijsontwikkeling van de koopwoningen gevolgd. Om het gebruik van de NHG verder te verhogen, wordt in het voorjaar van 2004 een campagne voor consumenten gestart. “Het gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie moet omhoog”, aldus Karel Schiffer, algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. “Wij merken dat het aantal betalingsachterstanden en gedwongen verkopen verder oploopt.”
Het aantal betalingsachterstanden bedroeg tot 15 oktober 935, tegen 956 in heel 2002 en 619 in 2001. Het aantal gedwongen verkopen met verlies is tot nu toe dramatisch gestegen: tot medio oktober telde het waarborgfonds er 140, terwijl vorig jaar in totaal 80 executieverkopen plaatsvonden met verlies. Dit jaar zijn tot nu toe 50.767 hypotheekgaranties verstrekt, tegen 51.590 in 2002.
Meer oversluitingen
Volgens cijfers van het Kadaster is het aantal oversluitingen in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw gestegen. Met een totaal van 36.034 is het aantal oversluitingen ruim verdubbeld vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2002, toen er 17.179 hypotheken werden overgesloten.
Het totaal aan oversluitingen en tweede en derde hypotheken bedraagt over het derde kwartaal 68.907. Dat is meer dan de helft (51,6%) van het totaal aantal gesloten hypotheken (133.624).

Reageer op dit artikel