nieuws

Nettogarantie van 3% bij Legal

Archief

Legal & General biedt een gegarandeerd nettorendement van 3% per jaar op de nieuwe kapitaalverzekeringen Nova Garant (voor lijfrente en hypotheek) en Nova Top Garant (voor individueel pensioen).

Legal belegt de premies in een depot voor staatsleningen. De premies uit dit depot worden belegd in Nederlandse Staatsleningen en bij een gunstige koersontwikkeling daarvan kan het rendement dus hoger uitvallen dan 3%. De ‘beste levensverzekeraar van 2003’ komt verder met een rendementsversneller: een bonus van 0,5% over de depotwaarde telkens als die waarde een veelvoud van e 22.500 overschrijdt.
Met de introductie van de varianten op de bestaande Nova Polis speelt Legal in op de neergaande markt voor beleggingsverzekeringen. Volgens cijfers van het CBS is die markt in de eerste negen maanden van dit jaar met 25% ingezakt tot bijna e 1,2 mld, waarvan e 0,4 mld periodiek. “Wij constateren dat consumenten zeer geïnteresseerd zijn in garanties”, zo stelt directeur Arno Dolders. Volgens hem is het marktaandeel van Legal & General in de individuele beleggingsverzekeringen dit jaar gegroeid van 6,2% naar 7,5%. In absolute cijfers betekent dat een daling.

Reageer op dit artikel