nieuws

Nepverzekeraar

Archief

Het wettelijk toezicht op het verzekeringsbedrijf in ons land functioneert nog niet zoals het hoort

Het recente voorbeeld van de Rotterdamse aanbieder van een polis tegen boetes voor snelheidsovertredingen heeft dat aangetoond. Zonder dat het door de verzekeringsmarkt werd opgemerkt, kon dit bedrijf wekenlang zijn illegale verzekeringsproduct aanprijzen in een landelijk dagblad. Wakkere krantenlezers met een grote behoefte konden de polis onmiddellijk sluiten. “Na invulling en retournering van bijgaande formulieren plus betaling, is genoemde polis geldig”, staat op het bijgevoegde ‘polisblad’. In welke mate het bedrijf zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan het verzekeren zonder vergunning is nog niet vastgesteld, maar niet ondenkbaar is dat de illegale verzekeraar honderden automobilisten had kunnen duperen. Opvallend is de houding van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) in deze kwestie. Eenmaal geattendeerd door de redactie van AM op de polisaanbieding blijft ‘Apeldoorn’ verbazingwekkend passief. Het ondernemen van concrete actie wordt overgelaten aan de Sociaal-Economische Raad (SER), nota bene de toezichthouder op het assurantiebemiddelingsbedrijf. De SER volstaat met een brief aan het bedrijf waarin “met klem wordt aangeraden om de illegale bedrijfsactiviteiten met onmiddellijke ingang te staken”. Of maar even per omgaande bevestigd kan worden dat daaraan gehoor zal worden gegeven. Waar kom je nog tegen dat een bedrijf, dat zich openlijk schuldig maakt aan illegale activiteiten, tekst en uitleg mag geven zonder dat de mogelijke gevolgen ter plekke worden onderzocht? Dat kan kennelijk alleen in de verzekeringsmarkt. Met dit praktijkvoorbeeld is opnieuw vastgesteld dat de PVK zich gedraagt als toezichthouder áchteraf, en dan nog alleen voor het financieel reilen en zeilen van verzekeraars. Want hoe is anders te verklaren waarom de PVK niet in staat zou zijn om aanbiedingen van (nep)verzekeraars op hun mérites te beoordelen. Actief markttoezicht vraagt om een meer pro-actieve houding, zoals onder meer het scannen en toetsen van dubieuze dagbladadvertenties. UNO, CNV Rechtshulp, Fairmount, Ibas en Coactus zijn bedrijven die in het verleden hebben aangetoond dat verzekeringsactiviteiten – al dan niet te goeder trouw – geruime tijd volstrekt illegaal kunnen worden uitgeoefend. In een complexer wordende verzekeringswereld, waarin polissen steeds meer verweven worden met andere financiële producten en branchevreemde bedrijven vaker hun entree maken, kan en mag niet langer worden vertrouwd op passief toezicht. Veel meer vragen deze ontwikkelingen om actief handhavingsbeleid. Want nog afgezien van de financiële risico’s, moet je er niet aan denken wat één nepverzekeraar aan imagoschade voor de branche kan aanrichten. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel