nieuws

Neerlandia heeft avp vernieuwd

Archief

Neerlandia van 1880 heeft haar avp vernieuwd. De uitbreiding van een aantal dekkingen plus de verhoging van de verzekerde sommen naar ronde eurobedragen hebben geen premieverhoging tot gevolg.

De belangrijkste wijzigingen in de avp van Neerlandia zijn:
– vervallen van het eigen risico van e 45 voor zaken die men onder zich heeft (opzicht) alsmede de verruiming van het maximaal te vergoeden bedrag naar e 5.000;- schade bij joyriding aan het betrokken voertuig wordt eveneens vergoed, met een maximum van e 10.000. Deze dekking is nieuw;- de maximale vergoeding voor ‘vriendendienst’ is verhoogd naar e 12.500.Verhaalsrechtsbijstand
Zoals eerder gemeld (AM nr. 5, pag. 6), gaat Neerlandia (in samenwerking met DAS) de avp verrijken met een verhaalsrechtsbijstanddekking. Deze dekking biedt de verzekerde de mogelijkheid een schade op een aansprakelijke derde op professionele wijze te verhalen. Verzekeringnemers die een avp hebben lopen, krijgen deze dekking tot de eerstkomende hoofdpremievervaldatum gratis aangeboden. Deze verhaalsrechtsbijstanddekking is voor hen ingegaan per 1 mei 2003.
De premie voor dit nieuwe dekkingselement is e 8,50 per jaar voor gezinnen en e 5,50 per jaar voor een alleenstaande.

Reageer op dit artikel