nieuws

Nederlander betaalt per jaar e 2.600 aan verzekeringspremie

Archief

Nederlanders betalen per jaar gemiddeld e 2.600 premie voor particuliere verzekeringen. Levensverzekeringen vragen jaarlijks e 1.500 premie, met schadeverzekeringen is gemiddeld e 1.100 gemoeid. Op de wereldranglijst moet Nederland hiermee vijf landen voor laten gaan.

Per hoofd van de bevolking blijft Zwitserland koploper. De Zwitsers verzekeren zich rondom, want zij spenderen jaarlijks e 4.853 aan particuliere verzekeringen, dus exclusief sociale voorzieningen. Japanners volgen met een jaarpremie van e 3.919. Britten komen op de derde plaats met e 3.792 premie. Nederlanders moeten verder Amerikanen (e 3.649 premie per hoofd van de bevolking) en Ieren (e 2.755) voor laten gaan. De top-10 wordt gecompleteerd door Finnen (e 2.344), Denen (e 2.340), Fransen (e 2.122) en Zweden (e 2.037).
De ranglijst is opgesteld door herverzekeraar Swiss Re, die van overheden en toezichthouders in 89 landen de verzekeringscijfers over 2001 heeft verzameld. Volgens Swiss Re is het gezamenlijke premie-inkomen van de Nederlandse verzekeraars vorig jaar met 1% gestegen tot e 41.577 mln. Voor Leven rapporteert Swiss Re een daling van 0,3% tot e 24,1 mld en voor Schade een stijging met 2,8% tot e 17,5 mld.
Ranglijst
Met een totale premieomzet van e 41,6 mld is Nederland in omvang het negende verzekeringsland ter wereld. Absolute nummer één is de Verenigde Staten met een jaarlijks premievolume van iets meer dan één biljoen euro. Japan volgt met e 498 mld. De top-10 bestaat verder uit: 3. Groot Brittanië (e 244 mld), 4. Duitsland (e 138 mld), 5. Frankrijk (e 127 mld), 6. Italië (e 77 mld), 7. Zuid Korea (e 57 mld), 8. Canada (e 51 mld), 9. Nederland (e 42 mld) en 10. Spanje (e 41 mld).
Volgens Swiss Re is de premieomzet van de verzekeringsindustrie in 2001 met slechts 1% gestegen tot e 2,7 biljoen. De levensverzekeringen leverden een zeldzame premiedaling op – de eerste sinds 1980 – van 1,8% tot e 1,6 biljoen, terwijl de schadeverzekeringen juist de grootste groei in tien jaar noteerden van 5,4% tot e 1,1 biljoen.
In West-Europa daalden de levenpremies met 7%, tegen een tienjaarsgemiddelde van +9%. De schadepremies stegen met 6% tegen een tienjaarsgemiddelde van +2%. Swiss Re maakt melding van dalende winst- en solvabiliteitscijfers bij levensverzekeraars als gevolg van beleggingsverliezen. Schadeverzekeraars kampen met dezelfde problemen. Bij hen ligt de oorzaak in de aanslagen van 11 september 2001, extra voorzieningen én slechte beleggingsresultaten.
AM Jaarboek
De Nederlandse verzekeringscijfers over 2001 zijn door AssurantieMagazine verzameld in het AM Jaarboek 2002/2003. Naast markttotalen, ontleend aan de officiële verslagstaten die maatschappijen indienen bij de Pensioen- en Verzekeringskamer, biedt het AM Jaarboek inzicht in ranglijsten en marktaandelen van vele deelmarkten: variërend van de collectieve pensioenen tot rechtsbijstandverzekeringen.
Uit het AM Jaarboek blijkt dat de Nederlandse verzekeringsmarkt in 2001 is gegroeid met 8% tot e 42.748 mln brutopremieomzet. Leven steeg met 8,7% tot e 25,4 mld en Schade steeg met 7,2% tot e 17,3 mld.

Reageer op dit artikel