nieuws

Nederlander betaalt jaarlijks bijna 2.500 euro aan verzekeringen

Archief

De Nederlandse burger betaalt – op vijf nationaliteiten na – het meeste aan verzekeringspremies. Maar met een gemiddeld verzekeringsbudget van e 2.485 staat de Nederlander duidelijk in de schaduw van de Zwitser, die op jaarbasis liefst e 4.508 per inwoner betaalt aan verzekeringen.

Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie door herverzekeraar Swiss Re van de premies die wereldwijd zijn betaald voor particuliere verzekeringen (exclusief herverzekeringen). Swiss Re heeft over het jaar 2000 in 88 landen gegevens verzameld bij de officiële toezichthouders op verzekeringen of de lokale verzekeringsorganisaties. Lokale valuta zijn omgerekend naar dollars (1 USD = e 0,92).
De Verenigde Staten is het land waar in totaal de meeste premies worden ontvangen door particuliere verzekeraars. In 2000 ging het om een omzet van e 939 mld. De VS blijft daarmee Japan (e 547 mld) ruim voor. Nederland volgt op een tiende plaats met een premie-omzet van e 39,5 mld, tegen e 41,3 mld in 1999. Deze cijfers wijken overigens af van de officiële jaarcijfers uit de verslagstaten van alle Nederlandse maatschappijen. Volgens die cijfers – verzameld in het AM Jaarboek – was de Nederlandse verzekeringsmarkt in 2000 goed voor een premie-omzet van e 40,1 (36,4) mld: een stijging met 10% in plaats van de door Swiss Re gemelde daling met 4%.
De top-tien naar miljarden premie-omzet ziet er volgens Swiss Re als volgt uit: 1. Verenigde Staten e 939 (867), 2. Japan e 547 (543), 3. Verenigd Koninkrijk e 257 (222), 4. Duitsland e 134 (151), 5. Frankrijk e 132 (133), 6. Italië e 69 (72), 7. Zuid-Korea e 64 (57), 8. Canada e 50 (46), 9. Spanje e 41 (37) en 10. Nederland e 39 (41).
Op het gebied van levensverzekeringen staat Nederland elfde op de ranglijst met een premie-omzet van e 23,4 (20,8) mld, tegen bijvoorbeeld e 481 (432) mln in de Verenigde Staten. Voor schadeverzekeringen leggen de Amerikanen eveneens het meest neer: e 460 mld per jaar. Nederland staat hier negende met e 16,1 mld premie.
Per hoofd
Per hoofd van de bevolking is Zwitserland koploper met e 4.508 per inwoner. De Zwitser betaalt het meest aan schadeverzekeringen: e 1.704 per jaar. Een Japanner betaalt gemiddeld e 4.312 per jaar aan verzekeringspremies, waarvan e 3.435 aan levensverzekeringen. De Japanner is met levenpolissen de koploper.
Op de ranglijst ‘premie per hoofd van de bevolking’ staat de Brit derde met e 4.086, gevolgd door de Amerikaan met e 3.421 en de Ier met e 2.770 premie per jaar. De Nederlander, zesde, geeft volgens de Swiss Re-berekeningen jaarlijks e 2.485 uit aan verzekeringen. Voor levenpolissen wordt in ons land jaarlijks e 1.473 per inwoner neergelegd, voor schadepolissen is dat e 2.232.
De top-tien wordt gecompleteerd door Finland met 2.378 premie per inwoner, Frankrijk e 2.226, Zweden e 2.185 en Denemarken e 2.101. Waar het verzekeringen betreft betaalt een inwoner van Bangladesh het minst: e 1,52. Ook in Nigeria wordt – per hoofd van de bevolking – niet veel geld opzij gelegd voor verzekeringen: e 2,17. De Vietnamees, in 1998 nog gemiddeld het minste kwijt aan assurantiën (e 1,62) staat nu op e 2,28 per hoofd van de bevolking.
In Europa kent de Oekraïne de laagste jaarpremie per inwoner: e 8,70, volledig bestemd voor schadeverzekeringen. Andere ‘magere’ verzekeringslanden zijn: Roemenië met e 12,50 jaarpremie per inwoner, Joegoslavië e 23,80 en Bulgarije e 24,35.
Als de verzekeringspremie wordt uitgedrukt per hoofd van de bevolking, staat Zwitserland duidelijk aan de top.

Reageer op dit artikel