nieuws

NCP zit nog in maag met anonieme e-mails

Archief

Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) zit nog in zijn maag met de klokkenluider die begin dit jaar via een e-mailcampagne een mand vol vuile was buiten heeft gehangen. Het betrof volgens het NCP “forse aantijgingen over de werkwijze, de communicatie en het financieel beleid van de organisatie”.

Tal van partijen die in het NCP zijn vertegenwoordigd (waaronder branche-organisaties uit de beveiligingswereld, verzekeraars en overheid) ontvingen e-mails van ‘De Krekel’. “De verzendlijst besloeg enkele pagina’s met e-mailadressen van NCP-erkende bedrijven”, aldus de organisatie in haar kwartaalblad Preventie Centraal.
De NCP neemt de klachten serieus, maar betreurt de anonimiteit van de afzender. Bestuursvoorzitter Jan Berent Heukensfeldt Jansen (a.i.) stelt overigens dat de anonieme afzender op een aantal punten geen gelijk heeft. “Zo stelt hij dat bedrijven lid zijn van het NCP. Het NCP heeft echter geen leden, maar stakeholders (onder andere brancheverenigingen en overheid en NCP-erkende bedrijven)”, aldus Heukensfeldt Jansen op de achterpagina van de juni-editie van Preventie Centraal. Wie op de voorpagina kijkt, zal hierover toch wat genuanceerder gaan denken.
Op die voorpagina komt – onder de kop ‘Vernieuwingen bij het NCP’ – de in november aangetreden directeur Gert de Gruijter aan het woord. En dan blijkt indirect dat ‘De Krekel’ op z’n minst niet helemaal ongelijk had. De Gruijter meldt namelijk: “In het verleden zeiden wij niets als een bedrijf meldde dat het zijn lidmaatschap van een branchevereniging had opgezegd, omdat ze toch al bij het NCP waren aangesloten. In sommige gevallen heeft het NCP op die manier onbewust de rol overgenomen van de brancheverenigingen. Dat is dus niet de bedoeling en we zijn bewust bezig deze vergissing in de toekomst niet meer te maken.”
Imagoprobleem
Interim-voorzitter Heukensfeldt Jansen, in het dagelijks leven directeur bij ABN Amro en met een lange staat van dienst in het verzekeringsbedrijf, vindt dat het NCP goed heeft gereageerd op de anonieme e-mails. De Gruijter heeft de deur opengezet voor iedereen die klachten over het NCP met hem wil bespreken.
“Het NCP heeft op dit moment een grotendeels aan zichzelf te wijten imagoprobleem. Met de nieuwe directeur Gert de Gruijter hebben we iemand binnengehaald die de pijn van verbeteringen niet schuwt”, aldus Heukensfeldt Jansen.
Zes jaar
Het NCP bestaat zes jaar. De eerste directeur, Han van Laanen, legde begin vorig jaar zijn functie neer. Er was een onwerkbare discussiecultuur in de organisatie ontstaan. Als waarnemend directeur fungeerde sindsdien Johan Turk, die werd uitgeleend door Vebon, een brancheorganisatie van beveiligingsbedrijven. Turk werd in november vorig jaar opgevolgd door De Gruijter en ging terug naar Vebon.
Het NCP was destijds een initiatief van het Verzekeraars Instituut voor Preventie (VIP), het vroegere TBBS, en de Stichting Kwaliteitszorg Preventie (Borg-beveiligingsbedrijven). Ook de certificeringsactiviteiten van het Bureau voor Sprinklerbeveiliging werden in 1997 in het NCP ondergebracht.

Reageer op dit artikel