nieuws

NBVA-voorzitter kant zich tegen ‘IJzeren Gordijn’ in toezicht

Archief

NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader heeft zich tijdens de branchebrede nieuwjaarsbijeenkomst van zijn organisatie fel afgezet tegen het nieuwe ‘IJzeren Gordijn’ in het toezicht op de verzekeringsbranche.

Met dat ‘IJzeren Gordijn’ doelt Van Voorst Vader op het door minister Zalm (Financiën) aangehangen onderscheid tussen prudentieel toezicht (= solvabiliteitstoezicht) en gedragstoezicht. Zo’n volgens de NBVA-voorzitter dogmatische scheiding is niet gemakkelijk te verwezenlijken, want “ketenintegratie en commerciële en technische samenwerking bevorderen de integrale samenhang van alle facetten van de intermediaire kolom”. Volgens Van Voorst Vader wordt hierdoor de praktijksituatie niet werkbaarder, beter of overzichtelijker.
De NBVA-voorzitter voelt zich ten dele gesteund door openbare uitlatingen van topman Docters van Leeuwen van de STE (Stichting Toezicht Effectenverkeer). (De STE – om te dopen in Autoriteit Financiële Markten – is voorbestemd om ook in de verzekeringsbranche het gedragstoezicht uit te oefenen.) Docters van Leeuwen had onder meer gesteld: “Fricties en misstanden in de effectenmarkt zijn op zichzelf onvoldoende reden om toezicht uit te oefenen. Ik laat liever de tucht van de markt zijn werk doen, zoals in gevallen van mismanagement”.
Volgens de STE-topman dient de eigen verantwoordelijkheid van marktpartijen voor integer handelen steeds voorop te staan. Zouden die marktpartijen weten dat een toezichthouder waakt over hun belangen, dan zouden zij om die reden licht geneigd kunnen zijn minder belang te hechten aan de eigen oordeelsvorming.
Van Voorst Vader ziet een parallel tussen de visie van de NBVA en die van Docters van Leeuwen, waar deze tijdens een congres in Noordwijk had betoogd: “Het uitgangspunt voor de toezichthouder is dat hij, waar nodig, verantwoordelijkheden in de markt definieert en aanscherpt, maar niet overneemt”.
Incidenten
Van Voorst Vader stond ook stil bij het huidige imago van de assurantiesector. “De verzekeringsbranche verkeert momenteel in een glazen huis. De pijlen van de overheid, pers en consumentenorganisaties zijn op ons gericht. Waardoor wordt dit veroorzaakt?”
De NBVA-voorman analyseerde: “Incidenten bepalen in grote mate het imago van de branche. En helaas niet de miljoenen contracten die naar tevredenheid van de klanten jaarlijks worden afgesloten”. Nadat hij nog meer positieve zaken had opgesomd, concludeerde Van Voorst Vader: “De reputatie-balans slaat desondanks in ons nadeel uit. De bedrijfstak zal meer dan voorheen zélf het heft in handen moeten nemen: Be good and tell it, zo luidt de oude marketingwijsheid.”
“Wij worden door een aantal incidenten in het defensief gedrongen. Volgens de overheid en de Consumentenbond zouden deze moeten worden bestreden met verzwaard toezicht.” De NBVA beschouwt dit als “een fraaie contradictie: enerzijds marktliberalisering, anderzijds stringenter toezicht”.
Van Voorst Vader: “Incidenten bepalen in grote mate het imago van de branche”.

Reageer op dit artikel