nieuws

NBVA tegen snelle publicatie toezichthouder

Archief

De NBVA vindt dat de toezichthouder alleen tot publicatie van wanpraktijken mag overgaan als andere instrumenten niet toereikend of effectief zijn.

Hiervoor pleit de NBVA in reactie op de consultatienota van het ministerie van Financiën over de publicatiebevoegdheid van de (gedrags)toezichthouder.
De NBVA benadrukt dat een eerlijke procesgang het belangrijkst is en is van mening dat er meer waarborgen in de regelgeving verankerd moeten worden. Ze zet haar vraagtekens vooral bij het spoedeisende karakter van het direct overgaan tot publicatie: “In hoeverre moet de toezichthouder verantwoording afleggen over de toegepaste belangenafweging en beoordeling?” en “Krijgt het mandaat van de toezichthouder niet het karakter van rechtspraak?”
De NBVA stelt dat voortijdige of onterechte publicatie zou kunnen leiden tot de ondergang van de betreffende financiële dienstverlener en mogelijke reputatieschade voor de gehele sector en vindt dit ongewenst.

Reageer op dit artikel