nieuws

NBVA pleit voor slot op de mond bij AFM

Archief

De NBVA wil dat er binnen de branche één klachteninstituut komt dat bindende uitspraken doet. “Om de beklaagde optimaal te beschermen, dient er pas na uitputting van alle beroepsmogelijkheden een meldplicht te zijn richting AFM.”

Dit zei Wilbert Schellens, waarnemend vice-voorzitter van de NBVA, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Amersfoort. Een bundeling van klachteninstituten bevordert de toegankelijkheid en helderheid voor klanten, meent Schellens. “Belangrijk hierin is dat het klachteninstituut bindende uitspraken doet om een gesloten toezichtsregime te krijgen.” De uitspraken van het Klachteninstituut Verzekeringen zijn nu niet bindend. Wordt dat in de toekomst wel het geval, dan vindt de NBVA dat er “bij gerede twijfel ook een mogelijkheid tot hoger beroep moet komen”. Pas daarna moet volgens de NBVA de AFM er aan te pas komen.
Hierbij is het belangrijk, meent Schellens, dat de AFM een geheimhoudingsplicht krijgt opgelegd. De PVK en DNB hebben deze plicht wel, wat inhoudt dat zij gedurende een onderzoek geen gegevens over de betreffende instellingen naar buiten mogen brengen. “Wij vinden het principieel onjuist dat de instrumenten voor een belangrijk item als dit, niet gelijk zijn aan die van de PVK en DNB. Het zou toch zo moeten zijn dat de instrumenten die de AFM ter beschikking worden gesteld, afdoende zijn, zodat er geen aanleiding meer is om publicitair naar buiten te treden.” Publiceren is prima, vindt Schellens, maar pas als besloten wordt de vergunning in te trekken.
Bonus/malus
Net als Richaers (zie linker pagina) benadrukte Schellens dat de zorgplicht in het adviestraject uitsluitend moet liggen bij het intermediair, en niet zoals de AFM voorstelde ook in handen van de verzekeraar. “Immers: verzekeraars hebben geen gezagsverhouding met ons als zelfstandig ondernemer en onafhankelijk adviseur. En dat willen we graag zo houden.”
Aan de kosten van het toezicht moet de overheid meebetalen, vindt de NBVA. Voor de adviseurs moeten de kosten zo laag mogelijk gehouden worden, omdat “we waarschijnlijk zelf ook additionele kosten zullen moeten maken om de interne bedrijfsvoering in te richten, zodat aan de normen kan worden voldaan”. Worden de kosten door de markt gedragen, dan pleit de NBVA voor een bonus/malusstelsel. “Zij die leiden tot meer toezichtsinspanningen moeten ook meer betalen”, aldus Schellens.
Klik hier voor een foto-impressie van de NBVA Nieuwjaarsbijeenkomst.

Reageer op dit artikel