nieuws

NBVA op tournee met WFD

Archief

De NBVA houdt volgende maand een voorlichtingstournee over de Wet Financiële Dienstverlening (WFD), waarbij de organisatie zich niet alleen richt op haar leden maar ook op het niet-georganiseerde intermediair.

Er komen vier voorlichtingsbijeenkomsten over de structuur van het toezicht en de WFD. Die bijeenkomsten worden gehouden in Amsterdam (dinsdag 11 maart), Dordrecht (donderdag 13 maart), Veldhoven (dinsdag 18 maart) en Dalfsen (donderdag 20 maart.) De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar medewerking toegezegd. Inmiddels is de internetsite www.toezicht-intermediair.nl van start gegaan.
Ministerie
Het ministerie van Financiën is via zijn website een publieke consultatie over de concepttekst van de WFD. “In het wetsvoorstel worden minimale kwaliteitskenmerken vastgesteld voor financiële dienstverlening. Dit betreft eisen op het gebied van deskundigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldige behandeling van consumenten, goede bedrijfsvoering en financiële zekerheid.”
In het wetsvoorstel staat centraal dat het voor de bescherming die een consument wordt geboden niet moet uitmaken via welk distributiekanaal hij een product aanschaft, noch in welke financiële sector het betreffende product zijn oorsprong heeft. Om die reden worden niet alleen bemiddelaars, maar ook aanbieders van financiële producten en bepaalde adviseurs onder de reikwijdte van het wetsvoorstel gebracht. Op het internetadres www.minfin.nl/wfd zijn het wetsvoorstel en de toelichting te vinden.

Reageer op dit artikel