nieuws

NBVA ontwikkelt WFD-scan

Archief

De bezoekers van de acht voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) van het Verbond van Verzekeraars, NVA en NBVA krijgen allen een cd-rom mee naar huis waarmee zij zelf kunnen testen in hoeverre zij klaar zijn voor de nieuwe wet.

De cd-rom op creditcardformaat is een idee van de NBVA, die met de test wil bereiken dat het intermediair voor zichzelf gaat bepalen op welke punten het zich nog moet verbeteren om te voldoen aan de eisen van de WFD. De scan is ontwikkeld samen met DenK Internet Services. Voor de test moet de computer van de gebruiker zijn aangesloten op internet.
Op de cd-rom wordt een aantal meerkeuzevragen gesteld over zorgplicht, transparantie, deskundigheid, integriteit, financiële zekerheid en bedrijfsvoering. Na beantwoording van deze vragen krijgt de tussenpersoon een individuele rapportage waarin per kenmerk wordt aangegeven hoe er is gescoord: onvoldoende, redelijk of voldoende. Vervolgens wordt per onderdeel een aantal aandachtspunten opgesomd, waarbij wordt aangegeven hoe de NBVA op die punten de leden ondersteunt.
De cd-rom heeft het formaat van een creditcard.

Reageer op dit artikel