nieuws

NBVA ontwikkelt kwaliteitswijzer

Archief

De NBVA heeft voor de leden een NBVA Kwaliteitswijzer laten ontwikkelen door het bureau Heuperman & Kooij, van voormalig Arag-topman Paul Heuperman.

De kwaliteitswijzer moet laten zien hoe de tussenpersoon kan inspelen op de eisen die aan hem gesteld worden door onder meer de wetgever. Een centrale rol in de wijzer is weggelegd voor stroomschema’s die stap voor stap een aantal kernactiviteiten van de tussenpersoon beschrijven.
De vijf belangrijkste bedrijfsprocessen zijn uitgewerkt, zoals klantadvisering, klachtafhandeling, gegevensbeheer, personeelsbeheer en procesbewaking. De wijzer geeft toelichting op iedere stap, geeft aan wat de eisen van de Wet Financiële Dienstverlening zijn en geeft, indien van toepassing, praktische voorbeelden en formulieren die de tussenpersoon direct in zijn dagelijkse werk kan toepassen.
De Kwaliteitswijzer is een elektronisch model dat voor de leden via het extranet van de NBVA beschikbaar komt en dat deze maand tijdens het Bijblijftraject wordt gepresenteerd aan de leden.
De Kwaliteitswijzer wordt voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het klachteninstituut SKV en de aansprakelijkheidsverzekeraar Bavam, omdat de NBVA de wijzer ziet als een “belangrijk instrument om kwaliteitsborging zoals nu door de AFM en marktpartijen wordt besproken voor de leden van de NBVA vorm te geven”.
De Kwaliteitswijzer voorziet voor de leden ook in een bezoek op locatie: het kantoor wordt doorgelicht en voorzien van maatwerkadviezen. De brancheorganisatie heeft hiervoor met Heuperman & Kooij een “speciale afspraak” gemaakt. Ondersteuning op locatie is mogelijk tegen een tarief van e 495.
Het bedrijf Heuperman & Kooij is in de markt actief met de Future Fit bedrijfsscan. Deze scan helpt het intermediair om de kwaliteit en de professionaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De nu ontwikkelde Kwaliteitswijzer is hiervan afgeleid.

Reageer op dit artikel